Skole på Hitra

Rundt 30 timer i uka, 38 uker i året, i 10 år. Det er den tiden barna på Hitra tilbringer i grunnskolen. Her skal de lære å leke sammen, å vente på tur, å lese rutetabeller, å respektere andre, å reflektere over sine valg, å skrive intervju, å snakke tysk, å sveise, eller tusen andre ting.

Skolen er enormt viktig i barns liv. Det å ha det trygt og godt på skolen kan gjøre en enorm forskjell for et barn. Skolen har kanskje den viktigste oppgaven i samfunnet, og skal ruste framtidige samfunnsborgere; gjøre dem til «gangs menneske» som det heter i læreplanen.

Kommunen og skoleledelsen jobber hele tiden for at lærerne, andre ansatte, og innholdet i skolen skal være best mulig for elevene som går på skolene i kommunen vår. Samtidig er det også andre rammer som kan ha mye å si for hvordan skolehverdagen blir for elevene.

I den debatten som kommer til å stå om framtida til Fillan skole, 1-4, 1-7, 5-10, 8-10, ny tomt, gammel tomt, sammen, delt, bør vi som bor på Hitra gripe muligheten til å komme frem med hva vi mener. Ikke bare om Fillan skole, men om skolestrukturen i hele Hitra kommune.

Hitra SV arrangerer 4. april et temamøte om skole på Hitra, der vi gir alle som ønsker det muligheten til å si sin mening og være med på å påvirke politikken vår. Alle er velkomne, og vi ønsker å høre fra alle stemmer som har noe å si.

Skal Fillan skole deles i småskole og storskole? Bør Hemnskjela ha en ren barnehage og Strand ha kun skole? Bør Hitra ha en egen ungdomsskole der alle elever får en ny start etter 7. klasse? Hvordan påvirker skolestrukturen lokalsamfunnene våre? Dette er noen av tingene vi vil diskutere og ha dine innspill på.

Det handler om hverdagen til det kjæreste og viktigste hittersamfunnet har: ungene våre.

Linda Johnsen

Styremedlem Hitra SV