Svar til Frøyaordfører Kristin Strømskag

Kjære Kristin!

Du har helt rett i at utgangspunktet for mitt innlegg vedrørende PRIDE, var Frøya kommune og alle andre kommuners engasjement i PRIDE-markeringen.

Mange synes at det offentliges engasjement i denne feiringen har gått for langt, og at PRIDE har fått for stor oppmerksomhet.

Men de andre kommentarene du har til mitt innlegg, vitner om at du har misforstått intensjonen med innlegget, men jeg er glad for at du er enig i at det er viktig med denne debatten.

Ikke alle er enig i det som til enhver tid blir vedtatt i kommunestyret, og når det gjelder denne saken så snakkes det ”i korridorene”. Mitt innlegg var på vegne av alle de som ikke er enige i kommunens engasjement, jeg følte behov for at andre synspunkt enn det flertallet i kommunestyret representerer også ble presentert.

Jeg er like opprørt og trist som deg Kristin, over det som skjedde i Oslo natt til 25 juni. Derfor uttrykte jeg også i innledningen til mitt innlegg, min medfølelse med de som ble rammet av denne forferdelige terrorhandlingen.

Og jeg er enig med deg i at dette var ikke bare et angrep på PRIDE, men på oss alle som jobber for et inkluderende, demokratisk og fritt samfunn.

Jeg er også enig med deg i at det er viktig å vise ungdommene hvilket verdigvalg kommunen står for, og at kommunen er åpen for alle mennesker uansett hvem de er og hvordan de velger å leve sitt liv, det skulle bare mangle! Noe annet blir å sammenligne med en totalitær styreform.

Men det virker som du har misforstått min intensjon med mitt innlegg.

Som jeg skrev, så er ikke min kritikk av PRIDE basert på hat eller at jeg føler trang til å si noe negativt om PRIDE eller enkeltpersoner, jeg har ikke noe i mot personer med en skeiv legning heller ikke den organisasjonen de tilhører, faktisk har jeg mange venner som er i denne kategorien.

For å svare på ditt spørsmål vedrørende det jeg skrev om uønsket oppmerksomhet og overgrep fra homofile før homoloven ble fjernet.

Ja jeg mener det viktigste ved å fjerne denne loven var at vi fikk et åpnere samfunn, ja jeg har blitt utsatt for uønsket oppmerksomhet og noen ganger blitt antastet.

Og jeg tror mange er enig med meg i at vi fikk et åpnere samfunn som det viktigste ved å fjerne denne diskriminerende loven.

Men det må da være like legitimt å stille kritiske spørsmål til PRIDE, som til hvilken som helst annen organisasjon som søker makt?

Det jeg reagerer på er den voldsomme oppmerksomheten dette har fått, og det offentliges engasjement, kan det ikke være at det offentliges engasjement er å gjøre PRIDE bevegelsen en bjørnetjeneste?

Det er fortsatt mye jeg undres over når det gjelder PRIDE og det offentliges engasjement, jeg undres over hvorfor PRIDE får en særbehandling i forhold til andre organisasjoner?

Hva er det som gjør PRIDE så spesiell? Som du selv sier så er vi alle like mye verd, og da regner jeg med at du også inkluderer de som ikke er med i PRIDE?

Hva er det PRIDE vil? De vil ikke diskrimineres, men blir de det? De vil ha full frihet til å elske den de vil og de ønsker å vise sin kjærlighet til hvem de vil, får de ikke det?

95 % av den norske befolkning er ikke opptatt av hvordan andre lever sitt liv, hvem man ligger med og hvilke pronomen man bruker opptar ikke det store flertall.

Folk er mer opptatt av å få nok penger til strømregningen og til bensin eller diesel, de prøver å overleve økonomisk.

Jeg tror at PRIDE har hatt fordel av å nedtone feiringen noen hakk, jeg er redd for at for mye oppmerksomhet kan fremprovosere situasjoner vi har opplevd og som vi ikke ønsker å oppleve igjen?

Et bevis på at du har misforstått noe av det jeg skriver Kristin, er dette; jeg skrev ikke at Pride er en ”mikromenighet”. Jeg skrev at Pride er en mikrominoritet som organisasjon sammenlignet med mange andre særinteresseorganisasjoner.

Med det mener jeg at en organisasjon som inkluderer alle uansett legning er mye større enn Pride som kun organiserer skeive. Derfor forstår jeg ikke hvorfor Pride skal få mer oppmerksomhet enn f.eks Pensjonistforbundet?

Jeg er litt forundret over at du ikke kommenterer det jeg skrev om bruk av andre flagg i offentlige flaggstenger.

Jeg går ut fra at du er enig med meg i at flagg i offentlige flaggstenger symboliserer hvem som bestemmer, jf utenlandske flagg på alle ambassader?

Da er det etter min mening respektløst å heise andre flagg enn det norske i offentlige flaggstenger, og som symboliserer at det er de som bestemmer.

Det er også grunn til å undre seg over prioriteringen til kommunen når det gjelder flaggheising?

De prioriterer å la regnbueflagget vaie en hel måned, men mange offentlige flaggstenger sto tomme på frigjøringsdagen den 8. mai, beror det på historieløshet?

Til slutt vil jeg ønske deg lykke til med at alle frøyværinger skal føle at de blir sett, respektert og ha rom for å være den de er og elske den de vil. Der har du min fulle støtte.

Størst av alt er kjærligheten!

Arild Margido Johansen