Jeg har lyst til å begynne med et sitat av Stein Ørhøy:

Doktor Stockmann i Ibsens «En folkefiende» slåss mot den kompakte majoritet. Det er Stockmann som sier at den som står alene, står best og sterkest. Det er naturligvis bare tøv. En blir sliten av å stå alene, av å være politisk avviker. Derfor har det hendt at også vi like før vi sovner, ønsket at vi hørte til den kompakte majoritet. Men uthvilt blir det annerledes. I dagslys frister det ikke å skulle drive politikk bygd på ideologiske påstander med svak forankring i kjensgjerninger.

Men hva og hvem er så denne kompakte majoritet? Det er de som uten videre regner med at deres ideologiske standpunkt er forankret i kjensgjerninger. Den kompakte majoritet slipper å prøve sine synspunkter mot kjensgjerningene. For deres overbevisning representerer norm og sannhet. Den småborgerlige snusfornuft blir sjelden utfordret.

Alternativer

Hovedbudskapet i mitt innlegg om ”Sistien” var at det ikke er vilje til å se på alternativer som vi som bor her, har naust her og behov for en fredet plett kunne leve med. Dette ser ikke ut til å gjøre inntrykk på AP-gruppa i Formannskapet. Arroganse er et litt for generelt begrep, det skal innrømmes. Det riktige ordet er ”maktarroganse”. Jeg har veldig mange ganger lurt på hvorfor det er slik. Jeg tror noe av forklaringen ligger i følgende:

Arbeiderpartiet er en medlemsorganisasjon hvor vedtektene er klare på at; vedtak fattet i overordnede organ, som for eksempel årsmøte, medlemsmøte eller kommunestyregruppa, er bindene for partiets kommunestyrerepresentanter. Det er kun prinsipielle og saker av stor betydning som blir behandlet i medlemsmøter.

Flere meninger på våre debattsider hitra-frøya.no/meninger

Debattens natur

Dette er nok noe av forklaringen på at åpen debatt i kommunestyret har små kår. Med debatt mener jeg meningsutveksling med argumenter som er faglig begrunnet, argumenter som tar hensyn til enkeltmenneskers og gruppers ve og vel. Dette fordrer at viljen til å lytte og evne til å la seg overbevise slik at man kanskje ser at andre har argumenter som gjør at man endre standpunkt. En diskusjon med et menneske som har følgende innstilling: ”Jeg har bestemt meg og skal ikke la meg overbevise om noe annet”, er et håpløst utgangspunkt.

Åpenhet er demokratiets grunnmur

AP-gruppa skryter av at åpenheten aldri har vært større. Det argumenteres med at alle kan få publisert sine meninger i pressen. Ja, takk og pris for det! Det skulle bare mangle. Det jeg lurer på, er det flere enn meg som stusser over utsagnet om at åpenheten er så stor?

Den småborgerlige snusfornuft

Min oppfordring til politikere og administrasjon står fast. Våg å utfordre en 10 år gammel ide på grunnlag av kjensgjerninger. Som kjent går ofte ideer ut på dato. Da kan alternativer dukke opp. I jubileumsåret for reformasjonen feirer vi blant annet at Pavens ide om avlatshandel ble kastet på bålet. Takk for det Luther!

Ola Grønskag