Frøya Historielag er kjent med at Frøya kommune har besluttet å rive Froan kapell. Etter vår mening har Frøya kommune vært dårlig til å ta vare på kulturminner og vi ser det som nå skjer som en bekreftelse på dette.

Historielaget er svært opptatt av kapellet på Froan som vi anser som det er det viktigste kulturminnet som finns i Frøya kommune. Historielaget ser det derfor som svært betenkelig at tanken om å fjerne kapellet er kommet opp som en løsning for å spare utgifter til vedlikehold.

Les flere meninger på våre debattsider hitra-frøya.no/meninger

Frøya Historielag mener det bør etableres et selskap som får som mandat å ta vare på kapellet. Det kan gjøres ved å søke om midler fra Riksantikvaren, Kulturminnefondet o.a.

Et alternativ er også å be det lokale næringslivet om å ta vare på kapellet.

Hvis det er ønskelig fra kommunens side sier Frøya Historielag sier seg villig til å bidra med slikt arbeid.

Med hilsen

Guttorm Reppe, leder

Anne Marit Grønvik

sekretær/nestleder