Endelig kom dagen alle på Hitra har ventet på. Lerøy bekrefter bygging av nytt industrianlegg i Kysthavna på Sandstad.

La oss håpe og tro at dette utløser flere investeringer innenfor marin og maritim industri!

Gratulerer til den lokale ledelse i Lerøy Midt for godt arbeid og gratulerer til Hitra Kommune ved ordføreren, som herved har fått en bekreftelse på at det er tenkt riktig med tilretteleggingen av industriområdet på Sandstad.

Realiteten kunne godt ha blitt det motsatte, at Lerøy hadde konkludert med å etablere foredlingsvirksomheten i en annen kommune.

Det er nok av eksempler på distriktskommuner som har mistet hjørnestensbedrifter og har fått problemer av den grunn.

Min oppfordring nå er at Lerøy viderefører tradisjonen med foredling vi har i vår region. (Hitra og Frøya)

Her tillater jeg meg å trekke fram Frøya Fiskeindustri på Frøya og Astor as på Hitra som eksempler på selskap som la stor vekt på å foredle råstoffet.

Begge bedriftene var medlemmer av Frionor og produserte frosne fiskeprodukter hovedsakelig basert på levende sei og torsk fra Lofoten på vinters tid. Ferdigproduktene ble eksportert til det europeiske og amerikanske markedet.

Begge bedriftene var blant de første i Norge som startet med foredling av laks og var på mange måter pionerer i denne sammenheng.

Dette har Salmar/lnnovamar videreført på en utmerket måte. Foredling betyr langt flere arbeidsplasser og mer avledet industri.

Det er ingen selvfølge av oppdrett av laks resulterer i foredlingsvirksomhet og etablering av mange arbeidsplasser.

Vi har mange såkalte oppdrettskommuner hvor brønnbåten kun leverer smolten og henter slakteferdig fisk.

Hovedaktiviteten i disse kommunene er pass og renhold av fisk og anlegg. Det blir ikke mange arbeidsplasser av dette.

La oss håpe og tro at videreforedling av laksen fortsatt vil være et satsningsområde i vår region! Mulighetene skulle være meget gode med det enorme markedsapparatet Lerøy har og med den økende etterspørselen av såkalte “ready meals”.

Vi har laksen og kontrollen. Det behøver ikke nødvendigvis være slik at mye av norsk fiskeforedling skal flyttes ut. Det motsatte er Salmar/lnnovamar et godt eksempel på.

Flere meninger finner du HER

Til slutt, medaljen har alltid en bakside:

Flere eldre industrianlegg på Hitra kan nå bli stående uten virksomhet. Foredlingsanlegget i Hestvika, Fryseterminalen i Hestvika, Lerøys slakteri på Dolmøya, og dersom Marine Harvest konkluderer med etablering på Sandstad, får vi også et større anlegg på Ulvøya som kan bli stående tomt.

Gamle, tomme industribygg er et trist syn og gir assosiasjoner om fraflytting og forfall. Uten virksomhet i disse anleggene, er rivning et godt alternativ.

Det bør omgående startes arbeid med formål å etablere en eller annen virksomhet i disse anleggene. Her bør det offentlige og de private aktørene samarbeide.

Salmar er igjen et eksempel på at det er mulig å utnytte gamle anlegg. Det er fortsatt full aktivitet i Salmars gamle foredlingsanlegg.

Børøsundet/Hestvika

29. september 2016

Torleif Strøm