Jeg registrerer at Pride-debatten pågår i Hitra-Frøya etter et innlegg fra Arild Margido Johansen. Johansen skriver at han stiller kritiske spørsmål. Han mener Pride har gått for langt og signerer som «tidligere leder og fylkessekretær i Nord-Trøndelag FrP». Hvorfor han velger å gjøre det synes litt merkelig, da Johansen ikke har hatt noe med FrP å gjøre på over 25 år, og senest i 2021 sto på valgliste for Pensjonistpartiet. Det hadde kanskje vært mer naturlig å benytte sin nåværende posisjon i Pensjonistpartiet for å ytre sine meninger.

Både samfunnet og FrP sin politikk har nemlig endret seg i løpet av disse 25 årene.

I FrPs grunnprinsipper står følgende: «Vi tar sterk avstand fra forskjellsbehandling av mennesker basert på kjønn, religion, legning eller etnisk opprinnelse, og vi vil verne om de rettighetene som Grunnloven legger opp til, som eiendomsrett, næringsfrihet, den personlige frihet, ytringsfrihet, trosfrihet og organisasjonsfrihet.»

Alle skal ha frihet til å kunne elske den man vil uansett legning. Og alle skal kunne leve som den de er, uavhengig av hva alle andre skulle mene. Pride er fremdeles viktig, selv om mennesker som Johansen ikke liker dette.

Som fylkesleder i Trøndelag FrP, er det viktig for meg å understreke dette. Terroren i Oslo, hvor skeive mennesker ble rammet, er nok et eksempel på hvorfor det er helt essensielt å kjempe for at alle i dette landet skal kunne elske den de vil og være den de er.

Jeg er glad for at FrPs leder, Sylvi Listhaug, har ytret at hun nå ønsker å delta i en Pride-parade. Jeg deltok selv på en Pride-markering i Steinkjer 30. Juni og skal også delta i Pride-parade. Vi FrP-ere mener at så lenge du ikke skader andre, så må du kunne innrette livet ditt slik du ønsker. Den siste tids hendelser viser at skeives frihet fremdeles må kjempes for, og det er en kamp vi må ta. Kampen må tas for alles frihet i dette landet. Fordi ingen er fri, før alle er fri.

Tommy Skatland Fylkesleder Trøndelag FrP

Aleksander Søreng Frøya Frp

Tom Skare Hitra Frp