Vi er glad for det engasjementet klassen fra Guri Kunna videregående skole viser i forbindelse med Brennpunkt-dokumentaren Lakseeventyret. De hevder at programmet svekkes av to faktafeil. Det er ikke tilfelle.

I filmen møter vi Svein Inge Oppdal.  Han har i årevis fisket rømt oppdrettslaks. Den septemberdagen Brennpunkt var på besøk fikk han to lakser, en på 2,2 kilo og en på 3,2 kilo.  Begge laksene var 65 centimeter.  Vi filmet begge, og bruker de beste bildene for å underbygge det han sier.  Vi vil gjerne berømme studentene for deres skarpe blikk på bildene av laks og dykking. Det er korrekt at de to fiskene som vi har fotografert ikke har de samme skadene.  Men det svekker ikke Rosendals dokumentasjon.  Han tar dessuten skjellprøver for å være sikker. Uka før vi filmet fikk han for øvrig en ørret på 5,8 kilo. På den registrerte han 270 lus.

Elevene stiller også spørsmålstegn ved bildene vi bruker av dykkere ved et oppdrettsanlegg. De dykket uten oksygen ved et tilfeldig valgt anlegg, og de gikk ned til mellom 20 og 30 meter uten oksygen.  De filmet utenfor merdene, og under og ved siden av en merd med full lakseproduksjon.  De filmet både med et go-pro-kamera og med et større kamera. Disse opptakene er fargekorrigert etterpå, slik at de blir skarpere i fargene enn de er på råopptaket.  Vi kan ikke se at disse bildene svekker Brennpunkt-filmes troverdighet, og vi er glad for den debatten dette programmet har skapt hos næringsutøvere, forskere, interesseorganisasjoner og hos de som utdanner seg for å jobbe i oppdrettsbransjen.

Odd Isungset

Redaktør NRK Brennpunkt

Flere meninger finner du på lokalavisas meninger-sider hitra-frøya/meninger