Helgen 26.-27. april går Ungdommens Kulturmønstring (UKM) av stabelen i Selbuhallen. Rundt 500 ungdommer skal delta innenfor musikk, dans, drama, kunst, film, nettredaksjon, unge arrangører og som konferansierer. Fylkesmønstringen 2014 er et samarbeid mellom Selbu kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Også ungdommer fra Frøya og Hitra reiser fredag mot Selbu for å delta i fylkesmønstringa.

Om UKM

UKM er et nettverk av små lokale festivaler hvor ungdom kan delta med alle slags kulturuttrykk. Hver kommune sender kvalifiserte ungdommer videre til en fylkesmønstring som representanter for sin kommune. Hvert fylke sender i neste omgang rundt 30 deltakere til den nasjonale UKM-festivalen.

En av de største satsningene

UKM er en av landets største offentlige satsinger på ungdomskultur, og ble arrangert første gang i 1985. Juryens utvelgelse skjer på grunnlag av originalitet, kreativitet, publikumskontakt og kvalitet, og de utvalgte deltakerne skal speile bredden i den lokale mønstringen.

Premien for de som går videre er å få stå på en enda større scene, og få treffe ungdommer fra andre deler av landet.