Hitra Høyre ser at kommunens økonomi vil bli krevende i årene som kommer, at vi går mot store investeringer både innenfor helse og oppvekst. Kommunen vokser, og det er behov for flere barnehageplasser. Hitra Høyre kom derfor med forslag i forbindelse med behandling av budsjett i fjor høst, der vi ba om at kommunen la til rette for privat utbygging av barnehage. På denne måten kunne kommunen spare 50 millioner kroner, som er avsatt til ny barnehage i budsjettet. Vi ble nedstemt.

En utbygging med privat initiativ blir også mest sannsynlig billigere, realisert raskere og tilgjengelig tidligere enn en kommunal utbygging. Publiserte undersøkelser viser også at foreldre med barn i private barnehager sier at de er like fornøyde med tilbudet til sitt barn som de som går i kommunale barnehager.

Hitra Høyre vil åpne for privat utbygging og drift av barnehager i kommunen vår!

Sigrid Hanssen

Leder Hitra Høyre