Sparebank 1 SMN avdeling Hitra har startet flytteprosessen mellom to bygninger i Fillan. Banken, som i en årrekke har hatt tilhold i HitraTorget, skal nå inn i en del av Mediahuset. Sistnevnte har en fløy med kontorfellesskap mellom flere bedrifter, kalt Tekhus, og her har ombyggingene startet for å gjøre klar til bankens ansatte.

- Bakgrunnen for at vi flytter er at vi tilpasser oss endret kundeatferd, forteller Anders Gåsø, som er sjef for Sparebank 1 SMN sine avdelinger både på Hitra og Frøya.

- Kundene kom tidligere på drop-in for å utføre transaksjonsoppgaver. Dette har endret seg til at kundene kommer til rådgivning i avtalte kundemøter. Vi er derfor ikke like avhengig av å være lokalisert sammen med butikker og lingnede, men har i stedet ønsket oss inn i et kontormiljø hvor flere er lokalisert, sier Gåsø.

Flyttingen vil skje i løpet av første kvartal.

Frøy Eiendom, som eier HitraTorget, har startet jakten på nye leietakere etter at det ble kjent at banken skal ut.

- I løpet av senhøsten fylte vi HitraTorget ved utleie til Pikene på Torget, Coop Hamarvik byggmix/elektro og Flittige Bier. HitraTorget vil etter dette femstå meget attraktivt, annonserer Frøy Eiendom i fredagens avis.