Jensen mener det er viktig å få brukt kunnskap fra oljenæringen i nye sammenhenger nå.

- Poenget er at vi ennå ikke vet hvordan kunnskap fra en del økonomien, kan brukes i andre sammenhenger. Vi trenger derfor solid satsning på forskning og utvikling, og ikke minst kommersialisering av forskningen, sa Jensen.

Regjeringen vil sette av 400 millioner kroner til ulike gründertiltak for å få til dette.