Torsdag er det duket for fiskeridebatt i Frøya kommunestyre. Representanter fra fiskeridirektoratet, Fiskarlaget Midt-Norge og Frøya videregående skole vil innlede til det som kan bli startskuddet for utviklingen av en ny fiskeripolitikk for Frøya kommune.

Frøya Venstre har i flere runder etterspurt en mer aktiv fiskeripolitikk, sist med et grunngitt spørsmål til ordføreren. Det blir nå svart med at ordføren har satt av tid i torsdagens møte til en temadebatt.

- Fiskeriene er en del av vår identitet. Det er gjort en del når det gjelder infrastruktur i det siste, med fiskerihavnene på Dyrøya og Sistranda. Men spørsmålet er om kommunen kan gjøre noe mer. Jeg vet at finansiering og støtteordninger kan være et tema. Det samme er plansituasjonen, der det kan være en arealkonflikt mellom havbruk og fiskeri. Jeg får en del tilbakemeldinger fra fiskere om at de føler at fiskeriene lett havner i skyggen for havbruksnæringa. Håper mitt er at debatten vil føre til at vi utformer en mer aktiv fiskeripolitikk, sier Arvid Hammernes fra Venstre.