Hitra BO Invest AS selger sin majoritetsandel i i Hjorten Kjøpesenter AS til KI Investeringselskap AS. Også Lukra Eiendom ved Hildur Kristoffersen selger til andel på 49 prosent. Det er KI Investeringselskap, som før het Knarrlagsund Invest, som nå overtar samtlige aksjer i kjøpesenteret.

- Ansatte og leietakere ble informert mandag kveld. Overtakelsen skjer fra 1. juni, forteller avtroppende styreleder i kjøpesenteret, Atle Brettel Sivertsen, til lokalavisa. Han har sammen med Roar Sivertsen og Ole Laurits Haugen fram til nå eid 51 prosent av aksjene i Hjorten Kjøpesenter gjennom selskapet Hitra BO Invest AS.

Det vil bli avholdt generalforsamling og valg nytt styre og ledelse. Atle Brettel Sivertsen sier at Ole Kristoffersen inntil videre fortsetter som daglig leder i kjøpesenteret.

Ole Kristoffersen

KI Investeringselskap med investor Lasse Høyem i spissen, har de senere årene bygget seg opp med eierposisjoner i flere lokale bedrifter. Selskapet forventes i 2018 å omsette for samlet 180 millioner kroner og har i alt 100 ansatte.

Administrerende direktør Lasse Høyem er glad og stolt over at KI Investeringselskap nå kommer inn på eiersiden i Hjorten Kjøpesenter.

- Hjorten kjøpesenter er en viktig eiendom gjennom tilbudene som er opparbeidet, og brukes av mange som bor på Hitra og ellers i øyregionen . Det samme gjelder også for hytteeiere og besøkende, sier han.

Lasse Høyem

Høyem sier at de over tid vil bidra til å utvikle senteret videre til beste for alle Hjortens leietakere og kunder.

- Vi er ydmyke og takknemlige for den tilliten selgerne og de som etablerte senteret, gir oss gjennom disse transaksjonene. Vi ser fram til oppgaven og ansvaret som ligger foran oss. Jeg er meget imponert over den entusiasmen og samarbeidsviljen jeg har opplevd lokalt siden jeg for første gang kom hit ut for 12 år siden, sier Høyem.

Kjøpesenterets styreleder Atle Brettel Sivertsen sier at oppkjøpet viser at Hjorten kjøpesenter er blitt utviklet til et godt handletilbud.

- Utbyggingen av Hjorten Kjøpesenter startet opp for 16 år siden, og den 8. mai var det 15 år siden kjøpesenteret ble åpnet. Vi er meget tilfreds med utviklingen, der både tilbudet og resultatene har innfridd vårt mål om å utvikle øyregionens beste kjøpesenter. Når det nå meldte seg en kjøper av våre aksjer, så synes vi dette bekrefter at vi har evnet å utvikle en eiendom med attraktive tilbud og leietakere. Vi er glad for at kjøper er en aktør med lokal tilknytning og som har vist et genuint engasjement for regionen, noe som gir oss tro på evne og vilje til å videreutvikle Hjorten Kjøpesenter, sier Sivertsen.

Lukra Eiendom ved eneeier og styrets leder Hildur Kristoffersen har vært 49 prosent eier i Hjorten Kjøpesenter siden planleggingen og oppstarten i mai 2003, og ifølge Høyem overtar KI Investeringsselskap nå også denne andelen.

Lasse Høyem har i et tidligere intervju med lokalavisa fortalt om sine planer for å flytte hovedkontoret sitt til Herøya utenfor Fjellværsøya. Dette gjentar han nå.

- Min plan er over tid og bosette meg på stedet mitt på Herøya og flytte hovedkontor for alle min virksomheter hit ut, sier, Lasse Høyem.

Om KI Investeringsselskap AS KI Investeringsselskap AS, (tidligere Knarrlagsund Invest AS) ble etablert for syv år siden og ble startet sammen med Vidar Bjørstad i Knarrlagsund. Partnernes sterke engasjement for regionen har utviklet seg på en positiv måte og selskapet har siden den gang utviklet virksomheten til å bli et investeringsselskap på Trøndelagskysten, og har i dag virksomhet og aktivitet på Hitra, Frøya og på Fosen. Selskapet har derfor nylig endret navn til KI Investeringsselskap AS med hovedkontor på Hitra. KI konsernet består i dag av 16 selskaper som i 2018 forventes å omsette for samlet 180 mill. kroner og har i alt 100 kvalifiserte medarbeidere.