I møtet om sentrumsutvikling i formannskapet i dag var ett av punktene gruppene skulle diskutere å finne Fillans identitet.

Flere av politikerne syntes det var vanskelig å finne Fillans identitet. I alle fall ikke i forhold til målet om at Fillan skal være og oppleves som en kystlandsby.

- Vi har rett og slett ikke klart å finne identiteten til Fillan sentrum, sa Lars Peder Hammerstad(Sp). Han satt i gruppe med Ida Broholm(Ap) og Hilde Jørgensen(SV).

Tom Skare satt i gruppe med Ole Haugen(Ap) og Laila Eide Hjertø.

- Gode handels og servicetilbud er en del av identiteten til Fillan, og det er et greit kulturtilbud med utstillinger og ulike aktiviterer. Og Fillan har en urban tetthetsfølelse, men vi har ikke lykkes å bli en kystlandsby ennå.

Randi Lundquist, Per Ervik og Eldbørg Broholm ser heller ikke noen kystlandsby i Fillan.

- Jeg håper at alle planer fremover er tro til visjonen om en kystlandsby, mente hun.

Det vil også være viktig for de som besøker Hitra.

- Jeg bor i Gammelfillan og der har vi følelsen av å være en kystlandsby. Vi er veldig opptatt av å hekte på hav og sjø til Fillana identitet. Vi må gå videre med å knytte Gammefillan sammen med Fillan. Da får vi mulighet til å utvikle hele Fillan til en kystlandsby. Og vi ønsker oss spisesteder eller restauranter ved sjøen i Vikan og i Gammelfillan.