Hitra kommune er i oppstarten av en reguleringsplan for veiforbindelse mellom Lervågen industripark og brannstasjonen i Fillan. Veien opp til det nye boligfeltet i Storslokheia kan også komme til å gå gjennom industriparken.

Det bekrefter plansjef Dag Robert Bjørshol.

Ny vei: Slik kan det tenkes at den nye veien vil gå. Den nøyaktige traseen blir bestemt i reguleringsprosessen.

- Vi bruker en del tyngre kjøretøy både i brannvesenet og driftsavdelingen og det er litt trangt i tilkjøringen til brannstasjonen og kommunens driftsavdeling. Det har derfor vært et ønske å få veien bort fra området ved Hitra idrettspark. Nå skal vi også opparbeide Dyet til fritidspark til unger, sier Bjørshol.

- Det andre elementet er at Storslokheia er avsatt til utbyggingsområde for boliger. For å slippe å få all trafikken forbi det utsatte området så ønsker vi å få en mer hensiktsmessig veiforbindelse.

Verken industriområdet eller veien er detaljplanlagt ennå, men Bjørshol sier at den i store trekk vil gå rett gjennom området fra Lervågen industripark mot brannstasjonen.

- Så vil det bli en splitting av veien, der en vei går mot Storsloka på utsiden av den eksisterende bebyggelsen, og den andre mot brannstasjonen. Dette vil bli avklart under reguleringsprosessen, sier Bjørshol.

De ansatte i Hitra brannvesen har enstemmig gått inn for å kreve bygging av en ny brannstasjon på et annet sted, fremfor ombygging av dagens stasjon - på grunn av det de mener er trafikkfarlige forhold under utrykning.

- Vil brannmannskapenes argument om at det er trafikkfarlig å rykke ut fra brannstasjonen falle bort nå?

- Brannstasjonen går som en egen sak. Vi har fått i oppdrag å utrede utbygging på dagens plassering - og vi skal utrede ny lokalisering. Så får vi ta med plussene og minusene som finnes, sier Bjørshol, som også er brannsjef.