Med to nye brønnbåter, og seks nye servicebåter under bygging, belager Helge Gåsøs rederier seg på å ansette 80 nye personer i løpet av det neste året. Dette kunne han fortelle Frøya formannskap om, da han i dag var invitert til å fortelle om sine selskaper og satsinger.

- Vi holder på å bli mye folk, og en stor bedrift etterhvert, sier Gåsø.

Totalt har konsernet i dag 250 ansatte. Med 80 nye inn betyr det at Gåsøs konsern vil øke bemanningen med nærmere 25 prosent i løpet av den nærmeste tiden.

Og for øyeblikket er det ingen problemer med å rekruttere sjøfolk. Gåsø peker på nedgangen i oljenæringa.

- I den grad det er problemer, så er det å håndtere den store søknadsmengden. Når det kommer 100 søknader på en matrosjobb, så sier det litt, sier Helge Gåsø.