Nils Jørgen Karlsen slutter i løpet av våren som daglig leder i konsulentselskapet Trøndersk Kystkompetanse for å gå over i stilling som næringsrådgiver og eiendomsforvalter i Frøya kommune. Det skriver froya.no. Karlsen overtar stillinga etter Hjørdis Årvik Smalø.

- En del av jobben er knyttet opp mot næringsareal, både for nyetableringer og bedrifter som ønsker å utvide. Der skal jeg spille en rolle. Den enorme aktiviteten i kommunen vår er helt utrolig. Det gjør at forvaltningen nesten ikke klarer å henge på næringen. Og næringslivet er utålmodig og har knallharde krav. Det har jeg all forståelse for. Så det skal bli en tøff og morsom utfordring, uttaler Karlsen og sier han vi jobbe for at Frøya får en sterkere stemme i nye stor-Trøndelag.

- Jeg tror samarbeid mellom kommuner og regioner blir viktig. Vi konkurrerer mot regionene vestover og nordover, ikke mot Hitra. Jeg vil være med på å få til mer samarbeid slik at Frøya får en sterkere stemme i nye stor-Trøndelag, sier han.

Også Synnøve Aukan i Trøndersk Kystkompetanse har nylig signalisert jobbskifte. Hun går til en nyopprettet stilling for å forberede sammenslåinga av Hitra og Snillfjord kommuner.