- Det er ingen tvil om at det er et stort behov for en direktebåt mellom Sistranda og Trondheim. Og jeg mener at det er et kraftig signal at næringslivet velger å bli med på finansieringen.

Det sier styreleder Hallgeir Bremnes i Frøya næringsforum til froya.no etter oppslaget i HF+ tidligere i uka, der lederne i fem omkringliggende næringsforeninger uttrykker skepsis til at Frøya velger å utrede en egen direktebåtrute mellom Frøya og Trondheim. Som lokalavisa tidligere har omtalt, er bedriftene Marine Harvest AS, Salmar ASA, Frøy AS, Måsøval AS, Aqualine AS, Eidsvaag As og Åkerblå AS med på å finansiere utredninga som skal vurdere ei slik båtrute. I tillegg er også Hotell Frøya med på en mindre andel i spleiselaget, ifølge Torill M. Pettersen, daglig leder i Frøya næringsforum.

- Det næringslivet ønsker er et rutetilbud som er tilpasset den aktiviteten som er på Frøya. Det handler særlig om fremtidige arbeidsplasser og samarbeidet mellom havbruksnæringen/Blått kompetansesenter og forskningsmiljøene i Trondheim, uttaler Bremnes og viser til at Frøya både har sterk befolkningsvekst og store, ledende oppdrettsselskaper med tilknyttede servicebedrifter.

- Det jobbes jo med å bedre veistandarden, men med den veksten som oppdrettsnæringen skal ha de kommende årene så vil det uansett ikke være nok. Man må ha andre måter å reise på, sier Bremnes til froya.no.

- En konkurrerende rute Sistranda-Trondheim kan sette eksisterende hurtigbåttilbud mellom Trondheim - Hitra/Frøya - Kristiansund i fare, mener Randi Storsve Lundquist (Hitra Næringsforening),  Anders Ulfsnes (Aure Næringsforum),  Frank Brevik (Smøla Næringsforening),  Finn Backer (Kristiansund og Nordmøre Næringsforum) og  Brynjar Wingan (Snillfjord Næringsforum), som alle har signert uttalelsen som ble gitt tidligere denne uka.

Frøya næringsforum har en egen prosjektgruppe som jobber for å få gjenninnført en direktebåt-forbindelse med Sistranda. Bakgrunnen er den økende trafikken mellom Frøya og Sistranda, blant annet knyttet til den store aktiviteten i næringslivet på Frøya. Det vises også spesielt til utvekslingen av kompetanse mellom havbruksnæringen/ Blått kompetansesenter og forskningsmiljøene i Trondheim.

Målet er å kunne få et tilbud der man kan reise Frøya - Trondheim (eller omvendt) på to timer. Det er Møreforskning som skal hyres til å utrede mulighetene.