Næringsorganisasjonene i Snillfjord, Aure, Kristiansund og Smøla har i dag sendt ut en melding der man støtter en uttalelse fra Hitra Næringsforening i forbindelse med Frøya næringsforums initiativ for en direkte hurtigbåtrute Sistranda-Trondheim.

- En konkurrerende rute Sistranda-Trondheim kan sette eksisterende hurtigbåttilbud i fare, mener Randi Storsve Lundquist (Hitra Næringsforening),  Anders Ulfsnes (Aure Næringsforum),  Frank Brevik (Smøla Næringsforening),  Finn Backer (Kristiansund og Nordmøre Næringsforum) og  Brynjar Wingan (Snillfjord Næringsforum), som alle har signert uttalelsen.

Målet er reisetid på to timer

Bakgrunnen er nyheten fra midten av mars om at Frøya næringsforum, med støtte fra sju sentrale Frøya-bedrifter og kommunen, legger penger i potten for å utrede direktebåtsamband mellom Sistranda og Trondheim. Som lokalavisa Hitra-Frøya tidligere har skrevet, er målet å få et tilbud der man kan reise Frøya - Trondheim (eller omvendt) på to timer. Som førsteprioritet ønsker Frøya næringsforum å få en slik rute inn på det ordinære rutetilbudet finansiert og styrt av fylkeskommunen. Som en plan B ønsker de å utrede mulighetene for privat investering/ rederi.

De omkringliggende næringsforeningene mener en slik plan kan slå sprekker i det allerede eksisterende båttilbudet mellom byene Trondheim og Kristiansund, med knutepunktet Sandstad for reisende til/fra Hitra og Frøya.

- Ingen selvfølge

-  Det er ingen selvfølge at vi skal få beholde den gjennomgående hurtigbåtruten Trondheim-Brekstad-Hitra-Kristiansund. Det viser fjorårets sak – hvor fylkesrådmannen i Sør-Trøndelag i utgangspunktet anbefalte et alternativ som innebar at Sandstad på Hitra enten måtte få et redusert tilbud eller at betjening av Sandstad kuttes helt. Denne løsningen ble senere forkastet, og vi berget hurtigbåttilbudet til Hitra/Frøya i denne omgangen. D.v.s for inneværende avtaleperiode med AtB – som varer til og med 2020, heter det i dagens uttalelse.

Daglig leder Randi Storsve Lundquist i Hitra Næringsforening sier næringsforeninga ser på hurtigbåttilbudet på Sandstad som et regionalt viktig knutepunkt som er av stor betydning for samarbeid og bo- og arbeidsmarked i flere kommuner.

Randi Storsve Lundquist, daglig leder i Hitra næringsforening.

- Siden i fjor har Hitra Næringsforening jobbet for å få til en tidligere avgang fra Sandstad i begge retninger, for å imøtekomme ønsker fra næringslivet i forbindelse med forflytting av mannskap, muligheten for heldagsmøter i byene og for å nå tidligere fly ut fra Værnes, skriver hun i dagens melding. Lundquist har tidligere uttalt til lokalavisa at næringsforeninga er i dialog med Sør-Trøndelag fylkeskommune om utvidelse og utvikling av eksisterende hurtigbåttilbud på Sandstad.

Sju bedrifter

Ifølge Torill M. Pettersen i Frøya næringsforum er følgende bedrifter med i spleiselaget for rapporten om direktebåt til/fra Sistranda:

Marine Harvest AS, Salmar ASA, Frøy AS, Måsøval AS, Aqualine AS,Eidsvaag As og Åkerblå AS. I tillegg er også Hotell Frøya med på en mindre andel. Også Frøya-politikerne har sagt ja til å støtte en slik utrening, gitt at disse bedriftene betaler sin andel. Den totale prislappen på å få saken utredet er oppgitt til 250.000 kroner.

Arbeiderpartiet, som har politisk flertall i kommunen, har programfestet å jobbe for en slik direkterute

Ønsker ikke kommentere

Torill M. Pettersen sier til Hitra-Frøya at styret i Frøya Næringsforum har bestemt seg for at man ikke ønsker å kommentere de andre næringsforeningenes utspill i denne omgang.