- Forstår ønsket om ny brannstasjon

Per Ervik 

Nyheter

Nylig gikk tillitsvalgt for Hitra brannvesen, Arve Glørstad, ut med ønske om ny brannstasjon, med ny beliggenhet.

Pensjonistapartierts Per Ervik har stor forståelse for brannmannskapenes ønske om ny brannstasjon.

- Dette var absolutt et relevant utspill. Å ha et godt brann- og redninsgkorps er viktig. Det er mange frivillige som her gjør en flott jobb. Da må vi også sørge for at de har tilfredsstillende bygninger og utstyr, mener Per Ervik.


Åpen for å diskutere ny brannstasjon

Må bestemme seg for renovering av gammelstasjonen eller nybygg før investeringsbudsjettet spikres.

 

Han sier seg enig at dagens brannstasjon i Fillan har en lite gunstig plassering.

- Utrykninger med store biler i nærheten av bl.a. boligområder og en stor idrettspark, er ikke gunstig. Derfor synes jeg det er fornuftig å se på en alternativ plassering.

Ervik antyder at en ny stasjon bør ligge i nærheten av hovedferdselsåren slik at utrykninger går uproblematisk og uten hindringer.


- Bygg ny brannstasjon et annet sted, dagens stasjon har en farlig beliggenhet

Tillitsvalg for Hitras brannmannskap mener nå er øyeblikket for å planlegge ny brannstasjon et annet sted i Fillan.

 

Pensjonistpartilederen mener utfordringen med å bygg nytt  kan løses ved å la en privat aktør reise bygget.

- Dermed kan kommunene være leietaker. På denne måten unngår vi store investeringer, forklarer Per Ervik som understreker viktigheten av å ha et oppegående brannkorps.