Flere endringer i prioriteringen av gang- og sykkelveier

Denne veien havnet ett hakk lenger ned på lista.

Omprioritert: Hitra kommunestyre har endret prioriteringslista for gang- og sykkeveier, slik at strekningen Lervågen-Olalia(bildet) sammen med de andre rykker ett hakk ned, når Sandstad-Badstuvika kom inn som nykommer på topp. 

Nyheter

Hitra kommunestyre omprioriterte sin prioriteringsliste for gang- og sykkelveier på Hitra.