Vant junior-forskerpris for plastforskning på Mausund

Vinnerne: Maja Grauff Erntsen, Linn Eggen, Silje Joner Ognedal, Elina Roberta Vadze og Kamilla Blekkan. Her sammen med prisutdeler Tora Aasland, leder for den norske UNESCO-kommisjonen. 

Nyheter

Teknologi- og forskerlinja på Byåsen videregående har i flere år forsket på plastforurensing i farvannet rundt Mausund, der de har hatt base ved Mausund feltstasjon.


Serie: Blir vi forgifta?

Da forskere åpnet magesekken på dyr og fisker, fant de en blanding av plastbiter og matrester

Fra lokale fiskere fikk forskere og elever en lange, en breiflabb, flere mink, en oter og en nise.

 

Nå har årets klasse vunnet Norsk juniorvannpris, som deles ut av Norsk Vann, Norsk vannforening og Norsk hydrologiråd. Det var Elina Roberta Vadze, Kamilla Blekkan, Linn Eggen, Silje Joner Ognedal og Maja Grauff Erntsen, som vant med sin oppgave om hvordan mikroplast påvirker miljøet.

Hilde Ervik, med aner og slekt på Frøya har vært lærer for juniorforskerne.


 

- I utvelgelsen av vinneren ble det i år valgt en oppgave med en spennende og dagsaktuell problemstilling, og et solid faglig innhold presentert på en meget god måte, skriver juryen i sin begrunnelse for førsteprisen, som er et forskerstipend på 20.000 kroner. Prisen skal deles på vinnerne og klassen deres.

Vinnergruppa går videre til den internasjonale konkurransen Stockholm Junior water price.


Lokalfolk og NTNU utfyller hverandre

Det gir unike muligheter for å utdanne elever og lærere innen miljøovervåkning.