Dette rådyret ble ondsag funnet på en veiskulder i Melandsjøområdet med kjønnsorganet helt fjernet. Einar Brendboe, som fant det døde dyret mens det ennå var kroppsvarmt, sier det må være en hund som har vært på ferde.

- Det triste med historien er at det ikke er spor av påkjørsel, ikke en blodflekk på asfalten der dyret lå. Ikke rester etter avrevne kroppsdeler, men det vistes ellers på kroppen at det har vært utsatt for hard påkjenning med avrevet pels. Dyret er vel plassert der av noen med dårlig samvittighet, det var en fin liten bukk, forteller han.

Det er mye rådyr i Småge-området, hvor Brendboe bor og ferdes. Nylig kom han også over et rådyr med opphovnet hode. Flere skal ha sett det misformede dyret, men det er ikke sett de siste dagene, forteller Brendboe.