Kreditorene har så langt levert krav om i overkant 1,1 millioner kroner etter konkursen i E. Grytvik Snekkerservice.

Det opplyser advokat Jenny Smolan ved advokatkontoret Jon Reidar Aae på forespørsel fra lokalavisa Hitra-Frøya. Tidligere i dag fortalte vi om E.Grytvik Snekkerservice på Hammarvika, som har måttet kaste inn håndkleet etter flere tiårs drift.

- Årsaken til konkursen er at det ikke var mulig å oppnå lønnsom drift, sier Smolan på vegne av advokatkontoret som er oppnevnt som bostyrer.

Advokat Jenny Smolan ved advokatkontoret Jon Reidar Aae Foto: Adv. Jon Reidar Aae

Skylder ansatte lønn for 850.000 kroner

- Årsakene til at vi valgte å slå oss konkurs er nok mange, men i all hovedsak dreier det seg om dårlig inntjening på flere store prosjekter og lav inntjening på mindre prosjekter på grunn av blant annet mangelfull prosjektstyring. Det var et motvillig valg, men det måtte gjøres, opplyser firmaet selv.

Fristen for å komme med krav i konkursboet er ennå ikke utløpt.

- Fordringsfristen er ikke utløpt, men det ser foreløpig ut til at det er relativt få kreditorer. Samlet er det per dags dato meldt fordringer for ca 1.150.000 kroner. I tillegg kommer lønnskrav til tidligere ansatte på ca 850.000 kroner, forteller Smolan.

Skiftesamling på tirsdag

Skiftesamling avholdes førstkommende tirsdag, der bostyrer vil redegjøre nærmere for boets status. Ifølge Smolan vil kreditorene kunne få igjen en betydelig del av det de har utestående etter konkursen.

- En betydelig del av fordringsmassen er pantesikret og vil oppnå dekning gjennom bobehandlingen, sier Smolan.

Konkursen i E.Grytvik Snekkerservice AS ble åpnet den 12. april. Daglig leder Håkon Grytvik forteller via firmaets Facebook-side at et nytt firma allerede er startet på tuftene av det gamle. Firmaet heter nå Grytvik Snekkerservice. Her er Håkon Grytvik både daglig leder og styreleder.