Som lokalavisa tidligere har omtalt, har en konflikt mellom en hane-eier og en nabo i Børøysundet vært gjenstand for mye diskusjoner og brevveksling mellom offentlige myndigheter de siste årene. Rolf Karlsen mener hane-holdet har påført ham helseplager.

I vår ble det satt ut støymåler i området, og tidlig i sommer fattet Hitra kommune vedtak om at hanene måtte holdes innendørs om natta. Karlsen påklaget dette vedtaket, og nå har kommunen fattet beslutning om at hele hane-holdet må opphøre.

- Det har vist seg vanskelig å komme med en beslutning som ikke blir påklaget, sier Harald Hatle, konstituert rådmann i Hitra kommune til adressa.no

- Måseskrik er høyere

Men haneeier Kjersti Lindal mener dette er urimelig og har benyttet seg av klageretten til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, som nå får det endelige ordet i saken.

- Jeg opplever at måseskrik langt overgår lydene fra tamfuglene, sier Lindal til adressa.no, og utdyper at hun har lagt ned mye arbeid i å skjerme mot naboene, for så å bli nytt med stadig nye krav.

Ble sykmeldt

Lokalavisa Hitra-Frøya skrev i april at ekteparet Rolf og Inghild Karlsen i snart fire år har irritert seg over galingen til naboens haner. I et brev til kommunen skriver Karlsen at han har fått nerveplager og svekket immuneforsvar som følge av støy fra naboens haner.

- I 2010 startet vår nabo opp med høner, haner og etter hvert andre fugler, 40-50 meter fra vårt hus. Allerede da ble det mye støy natt og dag fra hanene. Jeg var sykemeldt denne sommeren, så det ble ekstra ille å være hjemme og høre på dette gnålet sent og tidlig, skrev han.