Lokalavisa skrev nylig om at BEWI sin planlagte utbygging på Jøsnøya blir utsatt.

Emballasjeprodusenten har kjøpt tomt og skulle etter kontrakten med Hitra kommune ha satt i gang bygging innen 12.november i år. De skulle egentlig ha søkt om utsettelse av byggingen for å unngå kontraktsbrudd, slik konkurrenten Sundolitt, og Marine Harvest har gjort.

- Det er beklagelig at vi har glemt å søke kommunen om utsettelse, men vi har betalt for tomten og har fortsatt en intensjon om å bygge der. Vi i Bewi anser oss som samfunnsbyggere og har forståelse for at dette er av stor betydning for øyregionen videre. Som sagt har vi kjøpt og betalt tomten. Vi har ikke planer om å levere tilbake eller selge tomten videre. Vi skal bygge på den, sa administrerende direktør Svenn Bekken til lokalavisa 13.november.

Men det har ennå ikke kommet en søknad fra BEWI. Det ble tema i formannskapsmøtet tirsdag. Plansjef Dag Robert Bjørshol orienterte om saken.

- Det ble konkludert med at bedriften må tilskrives og gjøres oppmerksom på at kommunen enda ikke har mottatt noen søknad om utsatt byggestart og at konsekvensene er å forstå som avtalebrudd. Saken legges fram for formannskapet den 19. desember og kommunestyret den 21. desember 2017, står det i protokollen.