Formannskapet skal tirsdag behandle søknader om tilskudd til festivaler og lokale spel.

Tre søkere har søkt om til sammen 160.000 kroner.

Hitrarittet har søkt om 30.000 kroner.

SommerFillan har søkt om 30.000 kroner.

Maren - Dømt til døden har søkt om 100.000 kroner.

Rådmannens innstilling er at alle får summen de har bedt om.