Et klart flertall i Hitra kommunestyre avgjorde som ventet å gå for den forhandlede intensjonsavtalen med Snillfjord kommune, der man ønsker å jobbe fram mot en sammenslåing mellom Hitra og deler av Snillfjord. Et forslag fra Senterpartiet om å sende spørsmålet til folkeavstemming, ble nedstemt.

- En grensejustering vil medføre at Snillfjord vil opphøre som selvstendig kommune, argumenterte Lars P. Hammerstad (Sp) om bakgrunn for forslaget. - Det har vært utallige anledninger der temaet har vært diskutert. Jeg har aldri hørt en hitterværing sagt at dette er problematisk på noe sett og vis. En folkeavstemming om dette er totalt unødvendig, repliserte Dag Willmann (H).

Ifølge intensjonsavtalen skal kommunestenteret være i Fillan, med dagens rådhus som base for politisk virksomhet og den administrative ledelsen. Her blir også 1. linjetjenesten og servicetorget for den sammenslåtte kommunen. Hitras navn beholdes, det samme gjør Hitras kommunevåpen.

- Dersom til og med Krokstadøra (grunnkretsen Aa) blir en del av den sammenslåtte kommunen, så skal det beholdes servicetorg med 1. linjetjeneste på Krokstadøra, heter det i intensjonsavtalen. Vedtaket forutsetter at også Snillfjord-politikerne kommer til samme konklusjoner. Som bakgrunn for saken ligger også søknad om grensejustering fra ytre deler av Snillfjord, der et klart flertall av befolkninga tilbake i 2014 søkte om å få bli en del av Hitra.

Hemnskjela/Sundan

Hitra og Snillfjord kommuner var som kjent også i forhandlinger med Frøya kommune, men disse forhandlingene tok slutt 17. mars. Hitra kommune har i ettertid fortsatt forhandlingene med Snillfjord kommune.

- Det er usikkert ennå hvor stor del av Snillfjord som eventuelt blir en del av Hitra. Det som er en realitet er at det foreligger et innbyggerinitiativ fra beboerne på Hemnskjela/Sundan med en vedlagt kartskisse for grensejustering. Hvorvidt et større område ønsker seg til Hitra blir avgjort i innbyggerundersøkelse i Snillfjord, heter det i rådmannens saksframlegg.

Hitra kommunestyre har også tidligere stilt seg positiv til innbyggerinitiativet fra ytre deler av Snillfjord kommune.

"Vi vil til Orkdal"

Innad i Snillfjord kommer det også til uttrykk klare meninger for andre retningsvalg. Et annet innbyggerinitiativ i Aa stemmekrets har nylig lagt fram en underskriftsliste med opprop om at hele eller deler av Snillfjord blir knyttet opp mot Orkdalsinitiativet. "Vi vil til Orkdal"-lista har ifølge initiativtakerne fått 230 underskrifter. Bakgrunnen for oppropet er et oppslag i lokalavisa Hitra-Frøya tidlig i april, som viste til intensjonsavtalen og der man "tar høyde for at Krokstadøæra blir en del av Hitra".

- Slik sitausjonen er i dag, viser en med disse underskriftene et sterkt ønske om å bli knyttet opp mot en større og mer attraktiv region slik Orkdalsalternativet framstår, skriver initiativtakerne Vigdis Vuttudal, Anne Hafsmo og Sussann H. Krokstad.