"Vi vil til Orkdal"-lista har ifølge initiativtakerne fått 230 underskrifter. Bakgrunnen for oppropet er et oppslag i lokalavisa Hitra-Frøya tidlig i april, som viste til intensjonsavtalen som er framforhandlet i Hitra og Snillfjord kommuner, og der man "tar høyde for at Krokstadøra blir en del av Hitra".

(Mer om saken i HF+ og i tirsdagsutgaven av Hitra-Frøya)

Innbyggerinitiativet "Vi vil til Orkdal"  skriver her et brev til kommunestyret i Snillfjord .

Åpent brev til Kommunestyret i Snillfjord. Snillfjord 18.04.16

Kommunereformen i Snillfjord: INNBYGGERINITIATIVET ”VI VIL TIL ORKDAL”

Det har fra 5. april vært gjennomført ett innbyggerinitiativ i Aa stemmekrets (fra Sætergård – via Tannvikvågen til Moldtua) med underskriftslister.

Torsdag 14. april ble lister med 230 underskrifter (63% av de stemmeberettigede) sendt til Snillfjord kommunestyre, representantene i styringsgruppa og fylkesmannen.

Etter avtale med initiativtakerne i Vuttudal ble også deres liste med 32 underskrifter medsendt, da de ønsker at denne behandles i sammenheng med vårt initiativ.

Den store oppslutningen viser at kommunereformen opptar innbyggerne. Flertallet i Aa stemmekrets har med sin underskrift vist at vi har størst tilhørighet til Orkdal og ønsker en sammenslåing med Orkdalsregionen

Innbyggerinitiativet på Hemneskjela/Sundlandet og deres søknad om grensejustering går til bommen på Vaslag. Vi har forståelse for at innbyggere i dette området føler mest tilhørighet til Hitra, men 123 underskrifter (ca. 50 % av de stemmeberettigede i Sundlandet stemmekrets) kan ikke legge føringen for at Hittergrensen går ved Våvatnet.

Vi spør fortsatt: «Hvorfor er det tatt høyde for at Krokstadøra skal bli en del av Hitra?»

21. april skal intensjonsavtalene og innbyggerundersøkelsen opp til behandling i kommunestyret.

Viser til pkt . 9 i avtaleutkastet med Hitra: Behandling og framdrift:

Det forutsettes at intensjonsavtalen behandles og godkjennes av kommunestyrene i begge de to kommunene, innen 01. mai 2016.

Vi kan ikke se av kommunestyrepapirene at dette utkastet er utredet og lagt fram til politisk behandling slik Hitra kommune har gjort (og vedtatt 14.april).

Hvorfor behandles avtalene ulikt?

Vi imøteser svar på de stilte spørsmålene.

Vigdis Vuttudal

Sussann Hestnes Krokstad

Anne Hafsmo