Havforskningsinstituttets overvåkning av lakselus på villfisk konstaterer lusekrise i oppdrettsområdene fra Rogaland til og med Nord-Trøndelag.

Høye lusenivåer og særlig mye av de yngste stadiene, er et forvarsel om ekstrem oppblomstring i tida framover. Det betyr døden for sjøørreten, skriver Norges Jeger-og Fiskerforbund på sine hjemmesider.

Høyt smittepress

Havforskningsinstituttets overvåking viser høyt smittepress fra lakselus på både vill sjøørret og oppdrettsfisk over store kystområder på Vestlandet og i Midt-Norge.

Feltarbeidet de siste ukene viser at nesten all sjøørret som er undersøkt i områder med mye oppdrett fra Rogaland til og med Nord-Trøndelag er hardt rammet av lakselus. Havforsknings-instituttet frykter situasjonen raskt kan bli svært alvorlig.

- I disse områdene har vi funnet 50 til 100 lakselus på store deler av fisken vi har undersøkt. Både i Rogaland, Hordaland og Møre og Romsdal har vi funnet fisk med mange hundre lus. Ekstra problematisk er det at copepoditter som akkurat har festa seg på fisk og små fastsittende larver dominerer. Det betyr at det akkurat nå flyter svært mange infeksjonsstadier av lakselus i sjøen. Disse er på jakt etter en fisk å feste seg til. Slik situasjonen er nå, venter vi alvorlige negative effekter for sjøørretbestander over store geografiske områder, sier prosjektleder Pål Arne Bjørn til Havforskningsinstituttets nettsider.

Mattilsynet roper varsko[M1]

Rapporten er utarbeida på oppdrag fra Mattilsynet. Seksjonssjef Friede Andersen i Mattilsynet finner situasjonen urovekkende og ber oppdretterne skjerpe beredskapen:

- Lakselusa formerer seg raskt når sjøtemperaturene er høye slik som nå. Det betyr at lakselus som har kommet inn i oppdrettsanleggene de siste to-tre uker kan utvikle seg til voksne hunnlus allerede i løpet av de neste ukene. Dersom ikke oppdretterne klarer å holde nivået nede, kan lakselusnivået stige mye. Vi deler Havforskningsinstituttets bekymring. Oppdretterne må være forberedte på iverksette tiltak på kort varsel, sier Andersen til  Mattilsynets nettsider.

Krever lukka anlegg

Den alarmerende luserapporten kommer ironisk nok samme uke som den blå-blå regjeringa har vedtatt å tillate mer fisk i oppdrettsanleggene for å redusere luseproblemet.

NJFF har reagert sterkt, og menerkapasitetsutvidelsen er vilt urealistisk. Naturvernforbundet er enige, og omtaler det omtrent som å drikke for å bli edru.

Ber sportsfiskerne om hjelp

I Romsdalsfjorden samarbeider NINA (Norsk institutt for naturforskning) med oppdrettsnæringa, Havforskningsinstituttet, Fylkesmannen og fylkeskommunen om lakselusovervåkninga.

Nå ønsker NINA hjelp fra sportsfiskerne til å kartlegge luseutviklinga, fordi de ikke klarer finne nok fisk sjøl.