- Regjeringen har i dag lagt fram sine planer for vekst i oppdrettsnæringen, på tross av sterke advarsler fra Mattilsynet om at vi går mot en alvorlig lakselussommer. Norges Jeger- og Fiskerforbund karakteriserer regjeringens forslag for å være vilt urealistisk, sier NJFFs generalsekretær Espen Søilen.

Regjeringen legger opp til en vekst i oppdrettsnæringen på 5 % fra neste år, og innfører samtidig en lavere lusegrense og et tak på to medikamentelle behandlinger per produsjonssyklus (1,5 år). I følge fiskeriminister Aspaker skal man ved disse grepene kunne redusere lusenivået med inntil 30 prosent.

- Alvorlig varsko

- Dagens situasjon er preget av en mild form for desperasjon. Lusenivået er høyt i mange regioner, behandlingene er intensive, men medfører resistensutvikling hos lusa mot alle kjente medikamenter som benyttes. Mattilsynet roper et alvorlig varsko, og har allerede både varslet og gjennomført nedslakting i de mest utsatte anleggene, uttaler Søilen.

- Sjokkerende

Natur og Ungdom mener forslaget er helt baklengs.

- Det er bra at regjeringen nå vil skjerpe miljøkravene. At man derimot skal nå disse målene ved å øke antall fisk, er for meg helt baklengs, sier Ida Lovise Skylstad, 2. nestleder i Natur og Ungdom

- Innenfor oppdrettsnæringa står vi overfor enorme utfordringer. Dette gjelder lakselus, men også rømming, virus og resistens. Skal vi øke produksjonen og verdiskapninga i oppdrettsnæringen, må utviklingen skje på en miljømessig bærekraftig måte. Det vil si at problemene vi i dag sliter med, må løses før vi kan tillate flere fisk i merdene, legger Skylstad til

- Marine Harvest varslet tidligere i vår at de ikke vil øke produksjonen, før de har fått bukt på problemet med lakselusa. Når en så stor aktør gir klare signaler om at dette er et problem som må løses før vi kan utvide, er det sjokkerende at Aspaker ikke lytter. Vi håper derfor at Nærings- og fiskeridepartementet kan stille de samme miljøkravene, men dette uten forutsetningen om økning av antall fisk, sier Skylstad.