Ordfører Berit Flåmo er ikke redd for å ta store ord i munnen etter gårsdagens ankomst av havmerden. SalMars 700-millioners investering i ny oppdrettsteknologi skaper stolthet her hjemme, men det betyr forhåpentlig også veldig mye for havbruksnæringa og verdens matleveranser, påpeker Frøya-ordføreren.

Tirsdag var det 17.mai-stemning på kaia på Nordhammarvika, der unge og gamle var samlet for å få et glimt av havmerden "Ocean Farm 1" i det den passerte på vei fra Kina og ut til endestasjonen Håbranden i Froan.

- Dette er en kjempeviktig dag for Frøya og frøyværingen. Det mangfoldet av generasjoner med flagg som hadde møtt opp, viser dette. Og det er også en svært viktig dag for Midt-Norge, Norge og verden fordi det er et gjennombrudd for nyteknologien som vi ser seiler inn her, sier Flåmo til Hitra-Frøya.

- En av de viktigste dagene i Frøyas historie, sier du. Hvordan begrunner du det?

- Det er et gjennombrudd i oppdrett som skjer nå, og det skjer faktisk her på Frøya, gjennom gründeren vår Gustav (Witzøe). Dette er viktig ikke bare for Frøya og nasjonen - vi har hele verdens blikk vendt mot oss. Dette viser at oppdrettere i Frøya og Norge tenker å være med på denne økte matproduksjonen for å mate verden. Jeg opplever at det er dette som er den genuine drivkrafta hos Gustav, svarer Flåmo.

- 80-90 prosent av det rundt oss er hav. Svært mye av dette er uutnyttet. Mens verdens landbruk er preget av flom, tørke og ødelagte avlinger, må havbruket tenkte offensivt og tenke gjennom hvordan man kan drive mer effektivt. Frøyværingen er stolt over at dette skjer nettopp på Frøya, en liten kommune langt uti havet. Det er her man klart å komme på ideen og har kapital nok til å gjennomføre. Selvsagt i samarbeid med staten, som har gitt utviklingkonsesjoner. Og selvsagt også basert på tidligere erfaringer. Gustav sa under flyturen at "tenk om Grøntvedt-gutan kunne fått oppleve dette. Det de gjorde var enda større, de våget å tenke helt nytt", forteller ordføreren.