- Det har jeg sagt før, og jeg står ved det fortsatt: jeg er skeptisk til at vi skal flikke på det gamle, og tro det blir bra nok. Vi har erfaringer med dette. Jeg tenker med gru på rehabiliteringen av Sistranda skole, som til slutt viste seg å bli like dyrt som om vi hadde bygget nytt, sier Kristin Reppe Storø (Ap).

Lederen i hovedutvalg for drift er en de som har argumentert mot at Frøya kommune skal satse på å kjøpe gamle Frøya videregående, og i alle fall med det formålet å ta skolen i bruk slik den er.

I forrige uke gikk representanter fra foreldreutvalget (FAU) på Sistranda ut og nok en gang appellerte om at kommunen bør satse på det gamle videregåendebygget som en løsning på plassproblemene ved Sistranda skole.

Utgangspunktet var at lokalavisa ønsket en uttalelse om rådmannens forslag om at det bør bygges helt ny barneskole på Sistranda. Men FAU-representantene mente det som var framlagt ikke er noe svar på det de mener må løses for elevene ved Sistranda. Allerede fra skolestart høsten 2019 vil skolen være for liten. De mener at videregående-bygget med svært enkle grep kan tas i bruk som ungdomskole.

"Deler av skolen kunne vi tatt i bruk bare ved hjelp av en vaskekost" sa FAU-leder Lars Nordgård til avisa.

- Jeg tror ikke det er nok med en vaskekost, sier Kristin Reppe Storø.

- Den nyeste delen er fra 1996. Det er en del krav til hvordan en skole skal være, og jeg tror ikke det holder med en vask om man skal satse på disse lokalene, sier AP-politikeren.

- Det er en yppelig tomt

Det var et enstemmig hovedutvalg som forrige uke gikk for rådmannens forslag om at det skal jobbes videre med planer for ny barneskole.

- Det som ble lagt fram var såpass åpent for mange løsninger at det var ikke vanskelig å slutte seg til, sier Reppe Storø.

Hun poengterer at rådmannen har fått i oppdrag å komme fram med løsninger på plassproblemene - både på kort og lang sikt - og sier at hun ikke er prinsipielt motstander av at kommunen skal kjøpe den gamle skolen.

- Det er en ypperlig tomt. Og nå skal rådmannen legge fram mange alternativer for løsninger. Og jeg er sikker på at gamle videregående vil bli lagt fram som en mulighet. Så får vi se da. Vi i posisjon tar ansvar for å finne de beste løsningene, og vi vil vite konsekvensene av valgene vi gjør før vedtak. Erfaringene med rehabiliteringen av Sistranda skole tilsier at det må vi gjøre, sier Kristin Reppe Storø.

951 64 597 Trond.Hammervik@hitra-froya.no