Oppvekstsjefen i Hitra kommune har kalt inn busselskapet Boreal Transport, administrasjonsselskapet AtB og Fillan skole for å gå gjennom skoleskyss-saken, som ble avdekket gjennom lokalavisa Hitra-Frøya sist fredag. 11-åringen Frida måtte stå igjen på bussholdeplassen da søsknene reiste hjem fra skolen, selv om skolen både muntlig og skriftlig gikk god for at jenta hadde rett på skoleskyss.

Saken har skapt sterke politiske reaksjoner.

- Her må det være et typisk eksempel på at man er milevis unna å utøve fornuftig skjønn, uttalte Hitra-ordfører Ole L. Haugen etter å ha lest oppslaget.

- Uakseptabelt

- Det vises til vedlagte oppslag i vår lokalavis knyttet til avvik på skoleskyss ved Fillan skole den 26.04.2016. Hitra kommune er ansvarlig for at alle skolebarn i vår kommune inkluderes i skolehverdagen. Skoledagen for elevene starter når barnet forlater heimen. Små barn som opplever situasjoner slik det er beskrevet i nevnte oppslag kan oppleve det som utestenging fra fellesskapet. Hitra kommune anser det som uakseptabelt at et barn ikke får benyttet lovlig skoleskyss i vår kommune. Kommunen er derfor av den oppfatning at forholdet til barnets beste ikke er ivaretatt av vår leverandør i dette tilfellet, skriver kommunalsjef Kjell Roar Sæther i møteinnkallinga til Boreal, AtB og Fillan skole.

Oppklaringsmøte

Kommunen skriver at man har hatt en rask gjennomgang av saken, og at man på dette grunnlaget ber om et oppklaringsmøte med leverandørene på skoleskyss.

- Kommunen jobber med å forbedre våre rutiner knyttet til skoleskyssen, slik det er beskrevet i referat fra skoleskyssmøte den 16.02.2016. Kommunen kan ikke se at ovenfor nevnte gjennomgang av rutiner og praksis skal medføre at det oppstår avvik slik det er beskrevet i vedlagte artikkel. Vi tar forbehold om at beskrivelsen av hendelsen, slik den framstilles for oss, er dekkende for det som har skjedd, fortsetter Sæther.

Hitra kommune skriver at målet med møtet er å  avstemme både rutiner og forventninger slik at slike hendelser ikke oppstår i framtida.