- Ren fagarroganse, buldret ordfører Ole L. Haugen da temaet fotgjengerovergangen ved Kystmuseet i Fillan var tema i formannskapet denne uka. Bakgrunnen var både ulykken for få dager siden, der ei jente ble påkjørt i dette feltet, og et nylig ankommet svar fra Statens vegvesen; "Ønske om fartsreduksjon imøtekommes ikke," står det i brevet signert seksjonssjef Erik Jørgen Jølsgård i Statens vegvesen.

I nabobygget til overgangen sitter museumsdirektør Svein Bertil Sæther og titter ned på fotgjengerovergangen.

- Museumsansatte sitter med hjertet i halsen til stadighet. Dette kan ikke få fortsette! Barnehagebesøk er en rein risikosport, sier Sæther. Han har som direktør flere ganger levert bekymringsmeldinger om dette trafikkområdet, som han betegner som livsfarlig.

- Det ble tatt opp i forbindelse med utbygging av Museumsplassen, det er tatt opp i forbindelse med publikumsøkning på museet og sist ble det anført i forbindelse med nabovarsel ved etablering av Alfo. Vi sitter med medhold både fra Hitra kommune og fra politiet, men Statens Vegvesen nekter å utføre tiltak som monner. Flytting av 60-skiltet var - etter flere år - det beste de kunne bidra med, sier han oppgitt.

- Stadig vekk er det nære på

Sæther er bekymret både på egne ansattes vegne og ikke minst på de mange besøkende.

- Samtlige av de ansatte på museet som går eller sykler til jobb fra boligfeltene i Fillan, har vært ute for nestenulykker ved dette krysset. De forteller at det stadig vekk er nære på, ja rett og slett skummelt. Barnehagebesøk er en rein risikosport. De barnehageansatte gjør alt de kan for at de små skal komme seg trygt til museum, kino og aktiviteter hos oss, men trafikkforholdene gir dem store utfordringer. Heldigvis berga en lita jente livet denne gangen. Det er ikke sikkert vi er så heldige neste gang. For vi venter jo bare på at neste ulykke skal skje. Vi har ingen å miste. Nå må byråkratene tvinges til å la prinsippene falle, mener han.

Sæther forteller at Kystmuseet har foreslått strakstiltak med opphøyd gangfelt, som vil bety reduksjon til 40 km/t.

- Det må fysiske tiltak til for å dempe bilistene og tungtrafikken. Et slikt tiltak bør ikke være veldig ressurs- eller tidkrevende, sier han.

- Bilene kommer i sånn fart, særlig når kommer utafra og innover mot Fillan. Jeg er bekymret på for egne ansatte, men det som opprører meg mest er forholdet til ungene. Det er 20.000 mennesker innom dette bygget i året. Det har vært flere tilfeller der biler har kjørt i hverandre her. Og om den første stopper for fotgjengerovergang, så har jeg mer enn en gang sett at det kommer biler bakfra som skal mette forbi. Det er jo så gæli...

En ung jente ble påkjørt i et fotgjengerfelt i slutten av april.

Vurderer aksjoner

Formannskap i Hitra kommune mener alle at det er viktig å se på tiltak, men man er uenige om virkemidlene. Rådmannen har fått i oppdrag å se på hva som snarlig kan bedre forholdene ved Kystmuseet og andre overganger i Fillan sentrum. Lars P. Hammerstad (Sp) sa i møtet denne uka at man må gå i tydeligere dialog med veieier fylkeskommunen, mens ordfører Haugen (Ap) sa han hadde mistet troa på denne type dialog:

- En ordfører skal ikke si det som jeg nå gjør; Men rådmann, når jeg ber om tiltak, så ikke utelukk at jeg ber om at dere tar med alle ungene fra skoler og barnehager og stiller dere i lenker ved kystmuseet med plakater for å vise hva vi mener. Dette siste fra veivesenet er bare et arrogant avslag, sa ordføreren.