Det tidligere enkeltmannsforetaket Mona Lisa Restaurant på Sistranda er blitt til et aksjeselskap under navnet Mona Lisa Sistranda AS. Ifølge reglene kan ikke restauranten da dra med seg serveringsbevillinga og skjenkebevillinga for alkohol over i det nye selskapet, selv om det er de samme personene som står bak.

Kommunestyret skal i torsdagens møte ta stilling til om aksjeselskapet skal få de samme bevillingene som enkeltmannsforetaket, og rådmannen anbefaler politikerne om å si ja til dette.

- Faruk Ogay søkes godkjent som styrer. Trine Berg søkes godkjent som stedfortreder. Begge har bestått kunnskapsprøve om alkoholloven. Faruk Ogay har bestått kunnskapsprøve for serveringsbevilling. Skatteattester er uten restanser. Det er ingen anmerkninger i uttalelsen fra NAV og politiet. Politiet har heller ingen anmerkninger til styrer og stedfortreders vandel. På bakgrunn av dette finner Frøya kommune å kunne tilrå at skjenkebevilling innvilges, skriver rådmannen i sin innstilling.

Mona Lisa restaurant fikk i fjor full skjenkebevilling. Det skapte den gang reaksjoner at rådmannen innstilte på at restauranten ikke skulle få bevilling på brennevin, blant annet på grunn av beliggenheten. Hotell Frøya hadde da fått fulle rettigheter, og ligger rett over gata for Mona Lisa.