På initiativ fra fylkeskommunen og nestleder Gunn Iversen Stokke i samferdselskomiteen, samles flere sentrale instanser på Frøya neste uke for å diskutere rus- og fartskjøring på Frøya.

- Vi er bekymret for ruskjøring og annen farlig kjøring på veiene på Frøya, sier Gunn Iversen Stokke.

Med seg i møtet vil hun ha politiet, Statens vegvesen, administrativ og politisk ledelse på Frøya og kommunens folkehelsekoordinator.

Gunn Iversen Stokke (Sp) har merket seg resultatene fra ungdomsundersøkelsen i vinter, der hver tredje gutt på Frøya svarte ja på spørsmål om han har kjørt i ruspåvirket tilstand med mopet eller andre kjøretøy, og tilsvarende hver fjerde gutt på Hitra.

Hun har også fulgt Adresseavisens reportasjeserie i vinter/vår om rus- og trafikkfarlig bilkjøring med interesse og bekymring.

- Målet er selvsagt 0 dødsulykker

- Jeg er glad for at antall trafikkomkomne går ned, men er bekymret for situasjonen på Frøya. Om det er riktig å sette opp en slik liste eller ikke, vil uansett Frøya komme ganske dårlig ut. Vi er bekymret for ruskjøring og annen farlig kjøring på veiene på Frøya. Målet er selvsagt 0 dødsulykker på veiene våre, sier Gunn Iversen Stokke i forkant av måtet.

Årsakene til at situasjonen ellers i fylket er bedre enn før er sammensatt, mener politikeren, men fylkeskommunen er engasjert i tre tiltak som alle har hatt effekt:

* RPM, «Rett på målgruppen» - Kurs for risikoutsatte unge menn, som blant annet besøker likhus for å kanskje endre holdninger.

* Trafikksikker kommune – Mulig å bli såkalt «trafikksikker kommune» i samarbeid med Trygg trafikk.

* «Er du sikker»? – Konkurranse mellom videregående skoler i Norge

- Bekymringsfulle tall

Da lokalavisa satte fokus på ruskjøring tidligere i år, kalte interkommunal folkehelsekoordinator Kristin Strømskag tallene fra ungdata-undersøkelsen for bekymringsfulle.

- Tallene er bekymringsfulle, men dette er ikke en ukjent problemstilling for kommunene. Vi har hatt undersøkelse blant ungdom tidligere, hvor også dette har kommet fram, men vi er overrasket over omfanget, sa Strømskag.

Hun påpeker samtidig at de er glade for at øyungdommene har svart såpass ærlig i undersøkelsen, slik at problemer som dette kommer opp i lyset.