Elevene som startet underskriftsaksjon mot nedlegging av studiespesialiseringa ved Guri Kunna videregående skole skolested Frøya, runder 900 underskrifter på aksjonen sin.

- Vi passerer nå 900 underskrifter. Vi satser på å nå 2.000. Selv om det kan bli vanskelig, er det fortsatt målet innen vi overleverer underskriftene til rektor på torsdag, sier Petter Skaget til Hitra-Frøya.

Han er elev i første klasse på studiespesialisering ved skolested Frøya og er en av mange som engasjerer seg i debatten som har blusset opp etter at det ble kjent at skolen og fylket vurderer å slå sammen studiespesialiseringa og legge den til ett av skolestedene, enten Hitra eller Frøya. Sammen med Ingeborg Wahl, Eskil Furberg Hoff og Marius Furberg Hoff dro han igang underskriftsaksjonen i forrige uke.

Målet er å unngå at fylket gjennomfører modellen der studiespesialiseringa havner bare på ett av skolestedene og der det andre skolestedet blir en ren yrkesskole. Petter Skaget tror mange misforstår engasjementet. Dette handler ikke om å kjempe til seg "studiespes" til skolested Frøya, mener han.

- Vi vil ha to skoler, begge med studiespes

- Noen misforstår situasjonen, virker det som. Det står jo i kampanjen vår at vi ikke vil slå sammen studiespes på Frøya og Hitra. Vi ønsker ikke en ren yrkesfag-skole og en ren studiespesialiserings-skole. Vi har aldri ment det sånn. Vi vil ha to skoler der begge har studiespesialisering. Det hadde hjelpa oss mye om også elevene på Hitra hadde engasjert seg, sier Skaget og tror det da ville vært enklere å få budskapet fram til skoleledelsen.

- Hvorfor har dere dette engasjementet?

- Av flere grunner. Men reisevei er av hovedgrunnene. Og at vi ikke fikk vite om dette før vi søkte skolested, er en annen. Spesielt for elever som bor langt unna skolen, for eksempel på Titran og Dyrøya, de vil få veldig lang reisevei dersom skolestedet blir Hitra. Det vil gå ut over tid til lekser, fritidsaktiviteter og for eksempel muligheten til en ettermiddagsjobb. Elever som bor på Titran har allerede nesten en time reisevei til Sistranda. Og må de reise til Fillan, blir det jo enda lenger.

- Men det reiser jo en del elever fra Hitra til Frøya og fra Frøya til Hitra i dag også?

- Skolen burde informert tidligere

- Ja. Men for eksempel de fra Hitra som går naturbruk her på Frøya - det er jo en del - de visste om de da de søkte på skoletilbudet. De forventa reisetid. Mens vi som søkte på "studiespes" på Frøya, forventa å få gå på Frøya og de som søkte "studiespes" på Hitra forventa å få på Hitra. At vi ikke fikk vite om dette før vi søkte, har skapt veldig sterke reaksjoner. Skolen burde informert om dette tidlig, sier Skaget.

- Du mener enkelte ville tenkt seg om to ganger dersom de visste at det var fare for at de må endre skolested?

- Ja, helt klart. Det er mange som sier de ville tenkt seg om flere ganger da.

- Hva sier medelevene deres om engasjementet?

- De er stort sett på vår side. Vel, noen få sier at dette er bra for oss. Men de kommer stort sett fra tredjeåret, og en flytting vil jo for dem uansett ikke få noen konsekvenser.