Det er gått flere år siden veinavn-arbeidet i Fillan tok til. Og det er også gått lang tid siden huseierne har fått beskjed om hvilke gatenavn og -adresser som er satt. Men fortsatt mangler selve skiltinga.

I siste formannskapsmøte ble dette tema. Det loves nå at det skal bli fortgang i skiltinga i Fillan. Jobbes skal settes bort.

Arbeidet med å sette navn på veier i andre deler av kommunen er også kommet igang.