Daglig leder på Dalpro, Edvard Ulvan, er valgt inn i styret til ASVL under organisasjonens landsmøte i Bergen. ASVL er arbeidsgiverforening for Vekst- og attføringsbedrifter.

Anne-Grete Strøm-Erichsen ble valgt til styreleder, og overtar etter Victor D. Norman.

Dalpro ble i 2016 kåret til årets vekstbedrift, og virksomheten har fått mye oppmerksomhet gjennom kortfilmen Hjortehviskeren, som er en del av vekstbedriftenes Godt Jobba-serie.

ASVL er arbeidsgiver- og interesseforening for 220 vekstbedrifter over hele landet. Vekstbedriftene er samfunnseide bedrifter som tilbyr arbeid til utviklingshemmede og andre som ønsker en tilrettelagt arbeidsplass. Dalpro er eid av Hitra og Frøye kommuner. I tillegg samarbeider bedriftene med annet næringsliv for å sikre arbeidstrening til personer som trenger en gradvis tilnærming til arbeidslivet.