Coop Hamarvik ber fylkeskommunen ta ansvar umiddelbart etter at det lokale butikksamvirket er varslet om varebil-sjåførene nekter å kjøre til Dyrøya under det trafikkaoset som råder på fergekai-området. Rett i nærheten ligger butikken, som har fått store problemer med vareleveransene.

- Coop Norge og deres distributør sier nå tvert nei til å følge den oppsatte distribusjonsplan. Distributøren har gitt beskjed om at han rett og slett nekter å kjøre til Dyrøy så lenge trafikksituasjonen er så kaotisk som den er i området, sier Audun Klev. Han er daglig leder i Coop Hamarvik SA, hvor Coop Marked Dyrøy inngår som en av butikkene.

- Problemet deres er at de ikke klarer å snu traileren, og dermed opplever de å bli stående til parkerte biler blir flyttet, forklarer han.

Store utfordringer

Dyrøya har i flere år slitt med parkerings-utfordringer ved fergeleiet. Selv om fylkeskommunen har lagt tilrette med flere parkeringsplasser, ble problemet bare forsterket da Dyrøya overtok for Sistranda som trafikknute-punkt også for hurtigbåt-trafikken til øyrekka.

Som lokalavisa Hitra-Frøya har omtalt flere ganger tidligere, er det tidvis fullt parkeringskaos i området. Spesielt gjelder dette i store utfartshelger, nå sist da Oda-spelet på Mausund og Suladagan ble arrangert.

Lager nødløsning

Å kjøre fra Trondheim og Dyrøy med en egen, og mindre bil, er uaktuelt, ifølge Klev. Som en nødløsning har man kommet fram til at dagligvarene til Dyrøya skal forsøkes levert på sen kveldstid.

- Det betyr at bilen fra Trondheim må starte opp et halvt døgn tidligere og at butikken må sette inn ekstra ressurser for mottak og plassering av varer. En kostbar ordning for alle parter - men helt nødvendig, sier Klev.

- Her er det nesten umulig å komme fram Igjen kaos ved ferjeleiet på Dyrøya

"Å betrakte som et nødrop"

I et brev sendt Sør-Trøndelag fylkeskommune i dag, understreker Klev at denne nødløsninga ikke kan vare lenge.

- Godt vær, økt trafikk og Dyrøys forsterkede posisjon som trafikknutepunkt har ført til en omsetning langt over det som er "normalt" for årstiden. Dette er en utvikling som applauderes og som vi gjerne vil være med å stimulere videre. MEN: Økt trafikk gir utfordringer som Coop Hamarvik nå ber Sør-Trøndelag fylkeskommune om å ta tak i SÅ SNART SOM OVERHODE MULIG! skriver Klev i eposten.

Daglig leder Audun Klev i Coop Hamarvik SA
Også varetransportør Odd Erik Grønning klaget for få dager siden om nesten uframkommelige tilstander ved fergeleiet.