Karin Bjørkhaug har ferie, men har allerede tatt kontakt med Audun Klev etter å ha lest e-posten han sendte til fylkeskommunen, der han ber fylkeskommunen umiddelbart ta ansvar etter at varebilsjåførene nekter å levere varer til Coop-butikken på grunn av trafikkkaoset ved fergeleiet på Dyrøya.

- Audun Klev er en praktisk mann, og foreslo at det kan være mulig å gjøre noen kortsiktige enkle grep for å merke av et område for varetransport. Det er mulig at det kan gå ut over den ordinære parkeringen, men jeg mener vi må prioritere at butikken får varer, sier Bjørkhaug.

Hun har også prøvd å ta kontakt med fylkesrådmannen og veivesenet slik at tiltaket kan utføres så snart som mulig.

- Må finne en bedre løsning

Etter sommeren vil hun sammen med fylkesrådmannen, veivesenet og kommunen se på en mer langsiktig løsning på trafikkaoset.

- Parkeringsområdet er allerede utvidet og merket, men mye tyder på at kapasiteten ikke er stor nok i toppene på sommeren og i påska. Derfor må vi se på situsjonen på nytt, etter sommerens erfaringer. Jeg vil ikke signalisere at vi finner en løsning for alle toppene, men vi må finne  en bedre løsning enn vi har nå, mener Bjørkhaug.