Kalairasan Seenithamby frykter for at rask saksgang gjør at de over hundre protestene omkring Litjslokheia boligområde, ikke blir hørt av kommunen. Nå har de laget en tegning som de mener illustrerer hvordan det egentlig vil bli seende ut.

- Det vi reagerer på er at saken skal til behandling i teknisk komitee allerede på mandag 7. september, mens vi ennå ikke har fått noen tilbakemelding på innspillene vi hadde til reguleringsplanen. Derfor er vi redd for at innspillene til 120 mennekser ikke blir hørt, forteller Kalairasan Seenithamby.

Han og mange andre beboere som har skrevet under en protest mot reguleringsplanen av Litjslokheia boligområde, som lokalavisa tidligere har skrevet om. De kom med innspillene til kommunen innen fristen 1.september.

Onsdag 9.september skal saken opp i kommunestyret for behandling.

Mange hadde møtt opp for å utforme protesten til kommunen nylig.

- Frykter feilaktig inntrykk

- Vi frykter reguleringsplanen gir et feilaktig innstrykk av hvordan det egentlig vil bli seende ut på Litjslokheia. Derfor har vi selv fått laget en skisse som får fram vårt syn på saken. Det er snakk om store naturinngrep som vil ødelegge friluftsområdene med høyblokkene som er tenkt. Det vil bety at store masser må inn på området og at det må bygges en ny vei for å nevne noe, påpeker Seenithamby.

- Fått flere telefoner

Leder for teknisk komitee, Tryvge Sivertsen, forteller at han har fått flere telefoner fra folk som er bekymret over det samme som Kalairasan Seenithamby.

- Vi merker at dette er en sak som engasjerer folk, men jeg vil presisere at ingen avgjørelser er tatt i denne saken. De plantegningene som er i reguleringsplanen nå kan fort bli endret, både i teknisk og av politikerne i formannskap og kommunestyre.

- Seenithamby mener det har gått kort tid fra fristen til å sende inn innsigelser på reguleringsplanen til dere skal behandle saken i teknisk komitee. Hva tenker du om det?

- Jeg tror ikke det er noe uvanlig, slik jeg oppfatter det. Høringsfristen for å komme med innspill var utvidet til syv uker, så det skal ha vært god tid til å komme med innsigelser til planen. Som sagt, er det ikke tatt noen avgjørelser ennå, så ting kan endre seg. Hva er litt vanskelig å svare på nå, siden jeg ikke er alene i komiteen, men vi skal se på innspillene de kommer med, lover Sivertsen.