Frøya kommunestyre vedtok i dag - etter en lengre debatt - å gå for rådmannens innstilling om at Frøya kommune skal stå som byggherre for bygging av den nye Flatvalveien.

- Det må avklares med Fylkeskommunen (STFK) om Frøya kommune kan stå for detaljprosjekteringen av anlegget frem til og med anbudsdokumenter. Dette for å få kjennskap til den totale kostnaden for prosjektet. Frøya kommune tar inntil 500.000 kroner av kostnadene for detaljprosjekteringen, heter det i dagens vedtak.

Dette er et bidrag fra Frøya kommune som skal trekkes ifra det lokale bidraget. Et fylkestingsvedtak fra 2015 sier at "Fylkestinget ber fylkesrådmannen forhandle frem en avtale med Frøya kommune som tillater forskottering av utbygging med fratrekk av lokalt bidrag. Lokalt bidrag må reflektere lokalt næringslivs behov for framkommelighet og sikkerhet".

Reguleringsplan for veiomleggingen er utført av Frøya kommune tilbake i 2010.

Kostnadene for veiomleggingen og bygging av ny gangvei langs eksisterende Fv-716 er kostnadsberegnet til 37,8 millioner kroner (2014-kroner). Kommuneadministrasjonen opplyser at de gjennom samtaler med fylkeskommunen har forstått at fylkeskommunen utsetter gang- og sykkelvei.

I dagens vedtak står det også:

"Sør-Trøndelag fylkeskommune starter med grunnerverv slik at dette er klart så snart anbudet foreligger og kontrakt er tegnet for utførelsen. Grunnerverv er det Fylkeskommunen som gjennomfører. STFK og kommunen må snarest fremforhandle en avtale om det økonomiske forholdet så snart den totale kostnaden er estimert."

En rekke lokal- og fylkespolitikere har de siste dagene kastet seg inn i debatten rundt fylkeskommunalt bidrag til nye og bedre veier. Alle innleggene finner du i lokalavisas Meninger-seksjon (www.hitra-frøya.no/meninger)