Vikantoppen AS kjøpte i 2017 den nesten fem mål store K4-tomta lengst nede mot sjøen i Vikan i Fillan av Hitra kommune. Mandag 29. januar fikk EH-Bygg igangsettingstillatelse og grunnarbeidet begynner i månedsskiftet januar/februar.

- Vi bygger et toetasjes bygg med forretningslokaler nede og fire leiligheter på toppen, sier Ragnar Hjertås i EH-Bygg.

Kombinasjon

Det er ikke tidligere bygget hus med det formål å være både bolig- og næringslokaler i Fillan. Bygget skal være innflytningsklart til jul og leilighetene blir snart lagt ut for salg. Det er EH-Bygg som har stått for store deler av boligutbyggingen i Fillan, blant annet de nesten 100 leilighetene på Vikantoppen.

Svein Roar Elvemo (t.v.) og Ragnar Hjertås i EH-Bygg er klar for et nytt stort prosjekt.

- Leilighetene er både sentrums- og sjønære og blir på mellom 80 og 100 kvadratmeter, forteller Svein Roar Elvemo i EH-Bygg.

Det planlagte bygget opptar rundt en firedel av av tomtearealet og det er gode muligheter for mer utbygging på området – uten at det ennå foreligger noen konkrete planer, forteller utbyggerne.

- Effektivt og framtidsretta

Det er KL Regnskap som skal inn i de 500 kvadratmeter store lokalene i underetasjen på det nye bygget i Vikan.

- Vi har vokst ut av lokalene våre i Skolegata, forteller Otto Stub i KL Regnskap.

KL Regnskap flytter ned til Vikan. F.v.: Katarina Iversen, Anita Ramona Stub, Ann Kristin Utseth, Ann Margit Strøm, Monica Herje, Mona Arntzen, Idunn Ulvan, Aina Sundet, Emil Melting og Otto Stub. Hans Kvilvang, Bodil Kvalvik, Anna Refsnes, Marita Møllen, Knut Pedersen og Hege Sundet var ikke til stede da bildet ble tatt.

Firmaet har 17 ansatte og har i dag kontorer både på Hitra og Frøya. Det vil bli kontorplass til 22 medarbeidere i det nye bygget.

- Det er mer effektivt og framtidsretta å ha alt på et plan, mener Stub.

Han sier det er helt uproblematisk at andreetasjen av bygget blir brukt til leiligheter.