Som tidligere omtalt, ble den tidligere kapellangården på Sandstad (eller Hitra nye kapellanbolig som er det offisielle navnet), i høst lagt ut for salg etter at den i lengre tid har stått ubrukt.

Det er Opplysningsvesenets fond (Ovf) som har hatt ansvaret for kapellangården. Bakgrunnen for ordningen med statlige presteboliger skyldes at kirkeavdelingen i Kulturdepartementet mener kirken trenger presteboliger i en del lokalsamfunn der det ellers er vanskelig å rekruttere prester.

Prisantydningen for den tidligere kapellangården ble satt til 1.890.000 kroner, men gården ble solgt for 2.100.000 kroner til Hitra Utbyggingsselskap AS. Bak dette selskapet står Svein Roar Elvemo og Ragnar Hjertås. Dette er også mennene bak EH-Bygg.

Tidligere sorenskrivergård

Boligen ble oppført i ca 1935. Eiendommen var tidligere et fullverdig gårdsbruk med bolig, forpakterbolig og låve. På denne tiden var eiendommen en sorenskrivergård, men eiendommen ble innkjøpt som kapellangård for kappelanen i 1959.

Etter den tid er jorda solgt, samt at låve og forpakterbolig er revet.