Det forrige forsøket med tidligbåt fra Fillan til Trondheim strandet nesten før det var kommet igang. Nå jobber Hitra næringsforening med Trøndelag Fylkeskommune og AtB for å finne andre løsninger som kan gi øyværigner vesentlig tidligere ankomst til Trondheim, og senere retur.

AtB og fylkeskommunen har ifølge næringsforeninga gjort det klart at det er uaktuelt å rokkere på dagens hovedstruktur for båtene som trafikerer vårt farvann innenfor nåværende kontraktsperiode, som går ut 2021. Men ved å endre mannskapenes og båtenes nattligge fra Brekstad til Sandstad, er det mulig å sikre tidligavgang og sen ankomst. Det er dette Hitra næringsforening vil ha på plass.

- Avgang klokka 05:20 fra Sandstad er litt tidlig og ikke det mest attraktive tidspunktet. Men vi vurderer det som en tilvenningssak og at det gir flere plusser enn minuser, og at det er dette vi kan få til innenfor denne kontraktsperioden, sier Randi Storsve Lundquist, daglig leder i Hitra næringsforening.

Vesentlig tidligere

Hun har hatt jevnlig korrespondanse med fylkeskommunen og AtB siden 2015 for å finne løsninger som kan etterkomme mange reisendes ønsker, nemlig å komme seg til byen vesentlig tidligere enn dagens ruteoppsett (kl. 11:25). Siste retur er kl. 16:30 fra Trondheim.

Ruteopplegget som skisseres og diskuteres, er hurtigbåtavgang fra Sandstad klokka 05:20 med ankomst Brekstad kl. 0600 og Trondheim klokka 07:15. Siste avgang fra Trondheim til Sandstad kan bli kl. 21.

- Dagens ruter medfører at veldig mange velger bilen. Det viser også vår brukerundersøkelse, forteller Lundquist.

Halvparten velger bilen

Brukerundersøkelsen, som ble gjennomført sist høst, viser at svært mange bruker bilen både i private sammenhenger og i jobb-ærend. Næringsforeninga får tilbakemelding på omlag halvparten velger bilen på grunn av ugunstige båt-tider. Med endrede avganger, svarer mange at de vil la bilen stå igjen i øyregionen og heller slappe av eller jobbe ombord i båten.

- Jeg leser ut av markedsundersøkelsen at en slik løsning absolutt har et trafikkpotensiale. De som i dag tar bil har nå mulighet til å heller bruke båt for å heldags forretningsmøter i Trondheim, rekke tidligfly fra Værnes og også den nye flytura fra Ørlandet. Det betyr at man kan være på Gardermoen allerede klokka 0840. Det blir som en ny verden. Og da har du bare sittet på båten i 40 minutter til Brekstad. Dette opplegget var bra før. Enda bedre ble det med nyheten om flyrute fra Brekstad, mener Lundqust.

Ved nærmere ettertanke er derfor tidspunktet 05:20 kanskje ikke så veldig "gærent", sier hun.

- Med denne løsningen er båten på Brekstad klokka 06, derfra går flyet går 0735. Man trenger tida for videre transport fra hurtigbåtkaia, gjennom sikkerhetskontrollen og oppmøte før avgang. Tidspunktet er heller ikke så ille med tanke på videre reise fra Værnes. Og tidspunktet er perfekt med tanke på møtevirksomhet i Trondheim. Med en slik løsning kan også øyværinger komme tidsnok til møter med sine kontakter i byen, og man kan avslutte møte på ordentlig vis uten å måtte fly avgårde før møtet er ferdig, sier Lundquist.

- Pågående dialog

Direktør kommunikasjon og drift i AtB, Grethe Opsal, bekrefter dialogen, men vil ikke si så mye ennå.

- Det er en pågående dialog rundt dette knyttet til behov, muligheter og økonomi. På bakgrunn av dette kan vi ikke si mer konkret om denne saken pr. i dag, sier Opsal til lokalavisa.

Lars Fabricius i samferdselsavdelinga i Trøndelag fylkeskommune bekrefter han at det jobbes med saken og at saken blir lagt fram for politikerne i løpet av våren.

- Er fylkeskommunen og AtB villig til å diskutere løsninger, Lundquist?

- Jeg føler at de er villig til å forsøke å tilrettelegge allerede nå og at dette blir enda lettere når det skal inngås nye avtaler for tida etter 2022. Men det er vanskelig å si noe om tidshorisont. Man må innse at det tar tid, men det skjer ikke om man ikke begynner. Nå er vi kommet et godt stykke på veien, markedsundersøkelsen understreker det sterke behovet, sier Lundquist.

Vil forsøke igjen

Det er planlagt nye møter mellom partene snarlig for å diskutere praktiske løsninger.

- Beskjeden vi fikk i høst var at "vi prøvde å opprette ei ny båtrute for ei tid siden, men den ble ikke brukt, derfor ble den nedlagt". Vi sier "Den ruta var altfor dårlig markedsført og fikk leve altfor kort tid". Nå får vi kanskje opparbeidet oss en ny mulighet. Da er det viktig at vi bruker den, ellers blir den jo borte igjen. Tidligere og senere avganger vil åpne opp for et bomarked, arbeidsmarked og studiemarked. Det er mye som er lettere når det stemmer med avgangene, sier Lundquist.

Bogøs kiosk til overnatting?

Ifølge næringsforeningas leder er havnemyndighetene på Jøsnøya villige til å finne løsninger for båtligge om natta. Den tidligere Bogøs kiosk ved hurtigbåtterminalen kan være aktuell som overnattingsrom for båtmannskap.

- Det jobbes også for å få på plass en "shuttle" fra hurtigbåtkaia på Brekstad til flyplassen, slik at reisende kan komme seg lett fra båten til flyet, forteller Lundquist.

Hun ser også for seg konstruktive møter med flyselskapet Viking Air Norge, som opererer Ørland-Oslo. Lundquist mener flyselskapet ikke ikke hensyntatt Kystekspressens avganger på ettermiddag når de har lagt ruteopplegget sitt. Med litt tilpassinger der også, kan trafikkgrunnlaget øke vesentlig med passasjerer fra Hitra og Frøya.

- Båten ankommer Brekstad akkurat for sent til å kunne ta med seg reisende til Hitra og Frøya. Den flyruta vil bli mye sikrere om de åpner opp for trafikk herfra og tar med seg folk fra øyene også. Øyregionen har jo et veldig aktivt næringsliv og behov for tett kontakt med Oslo, sier Lundquist.

Andre løsninger vurdert

Ing. Roger Lund utarbeidet i fjor to alternative ruteforslag med avgang fra Sandstad kl. 06.15 og kl. 06.45. Både AtB og fylket var klare på at disse forslagene ikke er gjennomførbare, blant annet med kostnader med ekstra mannskap på morgenavgang og fordi opplegget tok i bruk andre fartøy.

Det var dette som var bakgrunnen for vedtaket i Hitra Næringsforening om å foreta en markedsundersøkelse blant næringsaktørene og de offentlige instanser på Hitra om bruken av en eventuell ny avgang kl. 05.20.

Randi Storsve Lundquist, daglig leder i Hitra næringsforening ser mange store fordeler med endret ruteopplegg.