Det er teknisk gjennomførbart å innføre tidlige båtavganger fra øyregionen til Trondheim. Så er det opp til fylkespolitikerne å avgjøre om det blir noe av.

Det sier Lars Fabricius i samferdselsavdelinga i Trøndelag fylkeskommune til Hitra-Frøya. Lokalavisa skriver i dag om en skissert løsning med avgang fra Sandstad allerede klokka 05:20 og retur sent på kvelden. Dette skal gi øyværinger mulighet til å reise kollektivt og komme til Trondheim før åtte på morgenen, og også å rekke tidligflyet til Oslo fra Ørlandet.

- Det er teknisk gjennomførbart. Og så blir det en rent fylkespolitisk avgjørelse om man ønsker å gjennomføre det eller ikke. Fra administrasjonens side kommer vi trolig til å presentere mulighetene for politikerne i løpet av våren, sier Fabricius, som har hatt flere møter med Hitra næringsforening og AtB om ønskene.

Forutsatt et politisk ja, vil det likevel gå en stund før endringer i ruteopplegget kan tre i kraft. Som Hitra-Frøya skriver i dag, må det for eksempel lages opplegg både for landligge av båten og for mannskaper.

- Det vil alltid ta en stund fra man bestemmer seg til å gjennomføre en ruteendring, til den settes i verk, sier Fabricius.

- Er den skisserte løsninga en kostbar løsning?

- Jeg tror ikke jeg skal kommentere økonomien. Det er ingen umulig løsning, men den er ingen selvfølge. Det koster penger, og det skal jeg fra administrasjonen være forsiktig med å forskuttere, sier Fabricius.