- Da jeg kom i ellevetida i går kveld, var det ikke skjedd. Så det er ikke unger som har vært her. De må også ha hatt med seg verktøy for å få til dette. Jeg gjør meg mine tanker ja. Her er det noen som har villet starte rivinga, sier Sigbjørn Larsen.

Fem sprosser er knust og revet løs fra det mye omtalte gjerdet. I tillegg har noen i løpet av seinkvelden/natta strødd utover en rekke paller og andre gjenstander og sperret adkomsten til en parkeringsplass Larsen disponerer.

- Jeg kommer til å anmelde det til politiet som hærverk, sier Larsen.

Hærverket skjer fire dager før forvaltningsutvalget i Frøya kommune skal ta stilling til om eieren av gjerdet skal ilegges tvangsmulkt på 500 kroner dagen hvis ikke gjerdet rives.

- Hvorfor river du ikke bare gjerdet da?

- Hvorfor skal jeg rive et lovlig oppsatt gjerde, spør Sigbjørnar Larsen tilbake

- Er det ikke greit å få saken ut av verden?

- Nei, jeg kommer ikke til å gi meg på dette. Saksbehandleren som nå foreslår tvangsmulkt har jo tidligere vært her og målt opp og sagt at det er i orden, bare jeg sparkler og maler gjerdet. Men det har han glemt nå. Jeg kommer til å gå til rettsak mot kommunen hvis de fortsetter dette. Så at jeg skal rive gjerdet? Nei, det blir over mitt lik. Og jeg er jo 78 år, så kan hende det blir helt bokstavelig, også, sier Sigbjørn Larsen.