FROVÆR-SAKEN

Det store spørsmålet er: Hva er gjort med de problemene de fire skipperne er bekymret for; i tiden fra den første bekymringsmeldingen 11.februar 2015 til Frovær ble skadet under neddykkingen i september sist høst?

Grete Fuglem Tennås, adm. direktør i Fosennamsos Sjø AS, poengterer at rederiet har tatt bekymringsmeldingene på største alvor.

- Vi stoler helt og fullt på skippernes vurderinger og at de legger fartøyet stille når de vurderer at det ikke er trygt å operere i de værforholdene som er. Jeg er derfor sikker på at det var trygt at Frovær fortsatte i rute etter første bekymringsmelding. I vår dialog med mannskapet ble vi enige om hvordan ivareta sikkerheten i rutedrift. I dette ligger også at vi ikke tar noen sjanser rundt passasjerenes sikkerhet.

- Er du som administerende direktør trygg på at dere ikke har tatt noen sjanser rundt passasjerenes sikkerhet?

- Vi har tatt mannskapets meldinger på største alvor og derfor har vi i tilknytning til hendelsene vært i dialog med mannskapet om videre håndtering av fartøyet. Dersom en av våre skippere (uansett hvilken båt de er på) vurderer at båt, værforhold eller andre faktorer truer sikkerheten for passasjerer eller mannskap, har de stående ordre om ikke å gå fra kai. Det er også åpenbart at ingen hos oss har vært strålende fornøyd med Frovær, men vi har alle gjort vårt beste for å kunne opprettholde rutetilbudet på en trygg og sikker måte. Jeg vil derfor gi honnør til mannskapet som har prioriterer sikkerhet foran alt annet. De tar ansvar og viser at de bryr seg, svarer Tennås.

Forstå bekymringene

- Kan du som rederisjef skjønne passasjerenes bekymring rundt båtens sikkerhet når også skipperne er bekymret for båtens sjødyktighet?

- Rederiets ledelse valgte etter hendelsen den 13. november å ta Frovær ut av drift. Vi har videre valgt å ikke sette Frovær tilbake i drift etter at motorene ble overhalt. Jeg har forståelse for at passasjerer kan bli bekymret etter ubehagelige hendelser, men vi har et dyktig mannskap som i det daglige til enhver tid vurderer om det er trygt å gå eller ikke, sier direktøren, som medgir at problemene med Frovær er en utfordrede sak for rederiet.

- Lenge før første hendelse skjedde i februar 2015, hadde vi påpekt overfor verftet problemene med motorene. På samme måte var forlig trim påpekt som en mangel, også det lenge før vi fikk hendelser knyttet til dette problemet. Når vi nå har kjøpt inn Vetlefjord, er det for å sikre at befolkningen får det rutetilbudet de er avhengige av. Det er selvsagt en beslutning som har krevd grundige overveielser. Vi har hatt en løpende vurdering om hva som burde gjøres med Frovær, hvem som har ansvar for utbedringer og hvilke kostnader som er knyttet til reparasjoner. Kjøp av erstatningsbåt er en betydelig kostnad for oss, og et resultat av at vi ikke er tilfreds med verftets leveranse av Frovær, framdrift på reparasjoner og manglende innrømmelse av ansvar fra verftet når det gjelder forlig trim. Derfor er vårt hovedfokus nå å få løst problemet med Frovær gjennom det arbeidet som nå foregår. Vi gjentar at de motorreparasjoner som er utført kun er midlertidig tiltak. Fartøyet har ligget til kai siden siste hendelse 13. november og vi har kjøpt MS Vetlefjord for å sikre tilbudet mens MS Frovær forbedres, forklarer Tennås.

- Verftet har avslått

Direktøren sier selskapet har presentert løsninger for verftet Båtservice Mandal AS, men som verftet ifølge Tennås har ment var for dårlig. Lokalavisa har forsøkt å innhente svar fra ledelsen i verftet, uten foreløpig å ha lykkes. Etter det Hitra-Frøya kjenner til, har Fosennamsos Sjø vært forsiktig med å gjøre noe med båten med tanke på å utbedre problemet med trimmen og liten oppdrift foran, uten samtykke fra verftet. Grunnen har vært at selskapet har risikert å miste garantiordningen, dersom de hadde gjort noe fysisk med skroget på egen hånd.

- Vi er avhengig av faglig ekspertise og har nå i egen regi tatt ansvar for å engasjere Marintek for å sikre framdrift på dette. Men dette har ikke hatt praktisk betydning siden MS Frovær ble tatt ut av drift den 13. november, sier Tennås

På spørsmål om konkrete tekniske utbedringer av båten, svarer direktøren: - Problematikken knyttet til forlig trim er ikke enkel, verken i forhold til båtens konstruksjon og i forhold til det kontraktsmessige mot verftet. Konkrete tiltak som er gjennomført knyttet til problemer med forlig trim: Oppfølging mot verftet, både før og etter rapporter fra eget mannskap; Fikk utarbeidet forslag til løsning av forlig trim; I samarbeid med mannskapet ble kjøremåte drøftet. Lavere terskel for når båten legges still og større overvåkenhet ved spesielle værforhold; Ekstra ballast på bakdekket for å få mer oppdrift forut.

- Sjøfartsdirektoratet har opprettholdt 1,1 m signifikant bølgehøyde inntil de har behandlet risikovurdering sendt inn av rederiet. Uavhengig av denne behandlinga har rederiet besluttet at Frovær ikke blir satt i drift før det er foretatt utbedringer på fartøyet, poengterer Tennås.

928 28 154

lars@hitra-froya.no